Nawigacja

 • Podręczniki w roku szkolnym 2017/2018

  Dla wszystkich uczniów są bezpłatne podręczniki sfinansowane przez MEN,które będą wydawane na początku września 2017 r.

  Wyprawka dla uczniów klas I

  Religia

 • ŻYCZENIA NA WAKACJE

  Życzymy Wam wspaniałych a jednocześnie bezpiecznych wakacji. Pamiętajcie, że wiedzę znajdujemy nie tylko w książkach, ale również dokoła siebie, dlatego też bądźcie uważnymi obserwatorami.

  Czekamy na Was, wypoczętych i uśmiechniętych, we wrześniu.

  Do zobaczenia!
  Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym

 • Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

  W piątek 23 czerwca 2017 r. odbył się uroczysty apel kończący rok szkolny 2016/2017. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania Hymnu Państwowego. Wicedyrektor szkoły Pani Ewa Łangowska powitała młodzież, nauczycieli, rodziców oraz przybyłych gości, a wśród nich:

  • Przewodniczącego Rady Miejskiej Czarnej Wody pana Sebastiana Schmidta,
  • Burmistrza Gminy Czarnej Wody pana Arkadiusza Glinieckiego
  • Dyrektora firmy STEICO pana Sebastiana Fabisia
  • przewodniczącą Rady Szkoły paną Monikę Gaszkowską
  • Proboszcza księdza Romana Bruskiego
  • wikariusza ks. Sebastiana Kowalskiego
  • dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie pana Józefa Milewskiego.

  Na wstępie głos zabrał  dyrektor  Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie pan Józef Milewski, który podsumował miniony rok szkolny w krótkim przemówieniu, dziękując nauczycielom za całoroczną współpracę, trud i zaangażowanie włożone w kształcenie i wychowanie uczniów naszej szkoły. Słowa podziękowania trafiły również do pracowników obsługi, młodzieży i ich bliskich. Pan Dyrektor podziękował zaangażowanym w życie szkoły, za współpracę w mijającym roku szkolnym :Organowi Prowadzącemu naszą szkołę - Panu Burmistrzowi A.Glinieckiemu, P.Dyrektorowi Firmy "Steico" Sebastianowi Fabisiowi, p. Bogdanowi Łangowskiemu, p.Piotrowi Kromer ,p. Adamowi Prybie i wiele innym sponsorom. Na koniec wystąpienia Pan Dyrektor życzył wszystkim zgromadzonym pogodnych, ciepłych i rodzinnych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji, którzy w pełnym humoru przedstawieniu żegnali się z nauczycielami, kolegami oraz szkołą, w której spędzili dziewięć lat swojego życia. Oczywiście nie obyło się bez łez wzruszenia.

  Słowa podziękowania skierował do wszystkich także Burmistrz Arkadiusz Gliniecki, następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Szkoły p. Monika Gaszkowska.

  W dalszej części apelu swoje artystyczne talenty zaprezentowała klasa 3 Gim  pod kierunkiem wychowawcy p.Pawła Rybackiego.

  Uczniowie klasy II a Gim pożegnali swoich starszych kolegów i koleżanek z klas IIII a Gim słodkim upominkiem.

  Po części artystycznej p. dyrektor J. Milewski wręczył prymusom statuetki PRYMUSA. W tym roku otrzymali następujący uczniowie w szkole podstawowej:

  • Martyna Sobczak kl.IV a SP
  • Bartosz Sztormowski kl.V a SP
  • Antonina Mleczko kl.VI b SP

  W gimnazjum:

  • Agnieszka Nakielska kl.I a Gim
  • Oliwia Sztormowska kl.II a Gim
  • Miłosz Chełmowski kl.III a Gim

  Już od kilku lat firma STEICO funduje najwybitniejszym uczniom cenne nagrody. Nagrody wręczał pan Sebastian Fabiś- dyrektor firmy Steico. Otrzymali je uczniowie:

  • Lena Schmidt kl.III a SP
  • Jakub Baczyński kl.III b SP
  • Marta Łonckakl.VI a SP
  • Wiktoria Czerwionka kl.VI b SP
  • Dawid Czepliński kl.III a Gim
  • Cezary Stępniewski kl.III a Gim

  Uczniowie wyróżniający się w nauce otrzymali z rąk p dyrektora szkoły Józefa Milewskiego świadectwa z wyróżnieniem , nagrody książkowe, listy gratulacyjne ,a ich rodzice listy pochwalne .Po rozdaniu świadectw i wręczeniu wszystkich nagród uczniowie rozeszli się do swoich klas, gdzie po raz ostatni w tym roku szkolnym spotkali się ze swoim wychowawcami.

  Koniec roku szkolnego to gorący czas szczególnie dla absolwentów, którzy tego dnia po otrzymaniu świadectwa i dopełnieniu formalności zanoszą dokumenty do szkół ponadgimnazjalnych.

  Absolwenci naszej szkoły klasa III a Gim - wychowawca pan Paweł Rybacki

  1.Burczyk Żaneta;

  2.Cejer Maria;

  3.Chełmowski Miłosz;

  4.Czepliński Dawid;

  5.Gołąbek Emilia

  6.Gołuńska Klaudia

  7.Gołuńska Patrycja

  8.Jażdżewski Maksymilian

  9.Kortas Paweł

  10.Kurszewski Rafał

  11.Misterski Miłosz

  12.Mokwa Miłosz

  13.Ossowski Patryk

  14.Piekarska Barbara

  15.Polakowski Mateusz

  16.Sarnowska Wanesa

  17.Segda Nikola

  18.Sielska Sonia

  19.Stępniewski Cezary

  20.Szmagliński Mariusz

  21.Sztormowska Daria

  22.Szum Sebastian

  23.Tecław Julia

  24.Tilsen Jagoda

  25.Wieczerzycki Maciej

  26.Winiarski Mateusz

  27.Żygowska Karolina

   

  Opracowanie: Ewa Łangowska

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

 • Nagrody za rok szkolny 2016/2017

                Dnia 22 czerwca 2017r. w czwartek  odbył się uroczysty apel na sali gimnastycznej, na którym zostały wręczone nagrody i dyplomy za osiągnięcia zdobyte w  mijającym  roku szkolnym 2016/2017. 

  Konkursy i nagrody

  • Konkurs ekologiczny „Zbieranie baterii”(opiekun: Ewa Łangowska)
  • Wyróżnienia za pracę w Samorządzie Uczniowskim (opiekun SU: Monika Rudnik)
  • Konkursy matematyczne (opiekun: Marek Pruszak)
  • Konkurs wiedzy ekonomicznej dla kl.VI SP (opiekunowie: Sylwia Polakowska i Ewa Ciesielska)
  • Konkurs „Ekonomia na co dzień” dla kl. I a Gim(opiekunowie: Sylwia Polakowska i Ewa Ciesielska)
  • Szkolny konkurs z j. angielskiego (opiekunowie: Danuta Zielińska, Jolanta Januszewska i Paulina Baran)
  • Konkurs czytelniczy dla kl. V a SP „Czy znasz te lektury?”(opiekun Alicja Kuchta)
  • Konkurs czytelniczy dla kl. IIISP „Życie i twórczość Jany Brzechwy”(opiekun Alicja Kuchta)
  • Nagrody za udział w naszym chórze szkolnym(opiekun: Izabella Pruszak)
  • Ponadto zostały wręczone uczniom nagrodyza osiągnięcia sportowe (opiekunowie: Justyna Schmidt, Anna Kędzierska i Paweł Rybacki ).

  Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!!!!

   Opracowała: Ewa Łangowska

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Nagrody za rok szkolny 2016/2017.

 • Konkurs „Zbieranie baterii”

  W naszej szkole jak corocznie odbywały się konkursy dotyczące surowców wtórnych. Odbył się konkurs „Zbieramy baterie”, w którym uczestniczyła większość klas. W całej szkole zebrano ok.360 kg. Konkurs trwał od września do czerwca 2017. Uczniowie prawie codziennie przynosili baterie.  Odbiorem surowca zajmuje się firma REBA.
  Lista nagrodzonych uczniów(uczniowie ci zebrali najwięcej)

  1. Maciej Narloch kl.VI b SP 78 kg
  2. Samanta Gaszkowska kl.II a SP-51 kg
  3. Rafał Kurszewski kl.III a Gim-36,1 kg

  Mateusz Polakowski kl.III a Gim-36 kg

  1. Zuzanna Cieślak kl.III a SP-24 kg
  2. Aleksandra Wegner kl.II a Gim- 18,9 kg
  3. Wiktoria Pietruszka kl.II a Gim -18,2kg
  4. Lena Schmidt kl.III a SP-17,9kg
  5. Martyna Żmudziejewska kl.III a SP-17,6 kg
  6. Fabian Backhaus kl.II b SP-11,9 kg
  7. Bartosz Lewicki kl.I a SP-7,2 kg
  8. Zofia Łangowska kl.III a SP-6,1 kg
  9. Antonina Milewska kl.II a SP-5,5 kg
  10. Weronika Noga kl.II a Gim-5,2 kg
  11. Lena Ciesielska kl.II aSP-5 kg
  12. Stanisław Cybulski kl.II c SP-4,9 kg
  13. Kornelia Łangowska kl.VI bSP-4,2 kg
  14. Łukasz Polakowski kl.I a SP-3,1 kg
  15. Tamara Szturmowska kl.III a SP-3,0 kg
  16. Łukasz Narloch kl.II a Gim- 2,8 kg
  17. Krystian Miloch kl.I a Gim -2,2 kg

  Uczniowie w/w otrzymują na koniec roku szkolnego nagrody ufundowane z Urzędu Miejskiego. Poprzez duże zaangażowanie nauczycieli oraz uczniów w zakresie selektywnej zbiórki baterii, udało się poprawić stan środowiska naturalnego. 

  Opracowała: Ewa Łangowska

 • Gimnazjada Ekologiczna

  26.06.2017

  Dnia 17  czerwca 2017r  w Wirtach odbyła się XIV Powiatowa Gimnazjada Ekologiczna. Do rywalizacji w tym roku przystąpiło osiem szkół( ZSP Zblewo ,ZSP Czarna Woda, ZSP Borzechowo, ZSP Kaliska, ZSP Osieczna, ZSP Bytonia, ZSP Kleszczewo i ZKiW Pińczyn) Pytania były bardzo trudne lecz pomimo to młodzież poradziła sobie z nimi znakomicie. Uczestnicy zmagali się m. in. z pytaniami o Parku Narodowym Bory Tucholskie, gadach, płazach, rozpoznawaniem gatunków drzew, zwierząt po głosach i tropach oraz ogólnej wiedzy na temat otaczającej nas przyrody. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w  składzie: Oliwia Sztormowska, Nikola Selonke, Agnieszka Nakielska i Bartosz Tilsen. Zajęliśmy  drugie miejsce. Gratulacje !!!
  Na koniec, jak co roku każda drużyna otrzymała statuetki wykonane przez miejscowego rzeźbiarza, oraz drobne upominki i symboliczne drzewko do posadzenia.

  Opracowała Ewa Łangowska

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Gimnazjada Ekologiczna.

 • "Żywa lekcja przyrody"

  W ramach projektu "Dobra Edukacja" napisanego przez Gminę Czarna Woda i realizowanego w naszej szkole, dofinansowanego z EFS, 220 uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie, w dniach 10-21 czerwca, wzięło udział w autokarowych wycieczkach do Arboretum Wirty. W czasie wycieczek dzieci zwiedzały ogród i wzięły udział w warsztatach pod kierunkiem pana leśniczego Piotra Dorawy. Ogród Wirty, to najstarszy w Polsce Leśny Ogród Dendrologiczny, zał. już w 1875 r. Na powierzchni ponad 52 hektarów zwiedzający mogą obserwować, cieszyć się pięknem, ponad 800 gatunków i odmian drzew i krzewów. Do ciekawostek ogrodu z pewnością zaliczyć można drzewo z dwoma rodzajami liści; jedynego w Polsce Orzecha pośredniego "Wirty", będącego mieszanką orzecha włoskiego i czarnego. Największe wrażenie u wszystkich wywołała jednak najstarsza i największa w Polsce Jodła Grecka. Po zwiedzeniu ogrodu każda grupa brała udział w ognisku, które stanowiło idealne zakończenie niezwykle pozytywnego i ciekawego dnia.

   

  Serdeczne podziękowania składamy Nadleśnictwu Kaliska

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii "Żywa lekcja przyrody".

 • WIOSENNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW - SZKOŁA PODSTAWOWA

  7 czerwca 2017 r. na sali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie rozegrano Wiosenny Turniej Piłki Nożnej Chłopców z kl. 3-6 SP, w trakcie którego rozegrano 10 spotkań. Na słowa uznania zasługują wszyscy uczestnicy ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych futbolistów z klas trzecich. Na koniec zawodów doszło do uroczystego zakończenia, w trakcie którego nagrody i dyplomy wręczał p. dyrektor Józef Milewski.

  Klasyfikacja końcowa:

  • I miejsce: Różowe Kapelusiki Oskarka (10 pkt)
  • II miejsce: FC Betoniarze (8 pkt)
  • III miejsce: Jastrzębie (7 pkt)
  • IV miejsce: IVa (3 pkt)
  • V miejsce: FC Czarna Woda (0pkt)

  Nagrody indywidualne:

  • Najlepszy zawodnik: Kacper Sarnowski (FC Betoniarze)
  • Najlepszy strzelec: Oskar Cieśliński (Różowe Kapelusiki Oskarka)
  • Najlepszy bramkarz: Mikołaj Pęski (FC Betoniarze)
  • Najlepszy obrońca: Łukasz Żygowski (IVa)
  • Zawodnicy fair play: Oliwer Pestka (IVa), Mateusz Homa (Jastrzębie), Aleksander Szynwelski ( FC Czarna Woda)   

  Składy:

  Różowe Kapelusiki Oskarka: Kacper Skiba, Oskar Cieśliński, Maciej Narloch, Leon Sowiński, Jakub Miszewski, Michał Narloch

  FC Betoniarze: Kasjan Szulc, Mikołaj Pęski, Grzegorz Kurszewski, Kacper Sarnowski, Daniel Litwiński, Igor Piesik, Przemysław Kaczyński, Kacper Kiedrowski

  Jastrzębie: Leszek Backhaus, Jakub Cybula, Mateusz Homa, Konrad Jasiński, Mikołaj Janikowski, Wojciech Tomaszewski, Szymon Klemann

  IVa: Eryk Kromer, Jakub Czapiewski, Łukasz Żygowski, Oliwer Pestka, Szymon
  Angel, Bartosz Sztormowski

  FC Czarna Woda: Jan Kropidłowski, Aleksander Szynwelski, Jakub Baczyński, Bartosz Frankowski, Maksymilian Andres, Damian Połom

  Organizatorami turnieju byli nauczyciele wychowania fizycznego, którzy dziękują wszystkim instytucjom i osobom, które wsparły nas w realizacji zawodów.

  Pomogli nam:

  • Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie
  • Urząd Miasta Czarna Woda
  • p. Piotr Dorosz - Radny Miasta Czarna Woda
  • Old boys "Wda" Czarna Woda
  • Seniorzy "Wda" Czarna Woda
  • STEICO
  • p. Agata Mroczkiewicz
  • uczniowie klasy 3a gimnazjum

   

  Opracowanie: Paweł Rybacki

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii WIOSENNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW - SZKOŁA PODSTAWOWA.

 • WIOSENNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW - GIMNAZJUM

  5 czerwca 2017 r. na Stadionie Miejskim w Czarnej Wodzie rozegrano Wiosenny Turniej Piłki Nożnej Chłopców z kl. 1-3 gimnazjum, w trakcie którego byliśmy świadkami trzech spotkań. Tradycyjnie rywalizacja sportowa zeszła na drugi plan ustępując miejsca dobrej i zabawie. Słowa uznania z pewnością należą się uczennicy klasy 3a gimnazjum Barbarze Piekarskiej, która skorzystała z zaproszenia kolegów z klasy i swoją grą zachwyciła wszystkich uczestników jak również organizatorów. Na koniec zawodów doszło do uroczystego zakończenia w trakcie którego nagrody i dyplomy wręczał p. dyrektor Józef Milewski.

  Wyniki spotkań:

  • IGA - IIGA 0:2
  • IIGA- IIIGA  2:5
  • IGA- IIIGA  4:9

  Klasyfikacja końcowa:

  • I miejsce: IIIGA (Rybki Pana Pawła)
  • II miejsce: IIGA
  • III miejsce: IGA

  Nagrody indywidualne:

  • Najlepszy zawodnik: Stanisław Sowiński (IIGA)
  • Najlepsza strzelec: Mateusz Polakowski (IIIGA)
  • Najlepsza bramkarz: Miłosz Misterski (IIIGA)
  • Najlepszy obrońca: Mateusz Tasiemski (IGA)
  • Zawodnicy fair play: Barbara Piekarska (IIIGA), Miłosz Mokwa (IIIGA)     

  Składy:

  IGA: Mikołaj Fabiś, Leszek Freitag, Mateusz Tasiemski, Kacper Bujak, Benedykt Sojka, Mikołaj Fabiś, Kacper Skiba (uczeń kl. 6)

  IIGA: Jakub Gliniecki, Kornel Mróz, Tobiasz Dorau, Stanisław Sowiński, Kamil Babiński, Tomasz Kędzierski

  IIIGA: Miłosz Misterski , Miłosz Mokwa, Miłosz Chełmowski, Cezary Stępniewski, Mateusz Polakowski, Rafał Kurszewski, Mariusz Szmagliński, Mateusz Winiarski, Barbara Piekarska                                                                                                                     

  Organizatorami turnieju byli nauczyciele wychowania fizycznego, którzy dziękują wszystkim instytucjom i osobom, które wsparły nas w realizacji zawodów.

  Pomogli nam:

  • Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie
  • Urząd Miasta Czarna Woda
  • p. Piotr Dorosz - Radny Miasta Czarna Woda
  • Old boys "Wda" Czarna Woda
  • Seniorzy "Wda" Czarna Woda
  • STEICO
  • p. Agata Mroczkiewicz

   

  Opracowanie: Paweł Rybacki

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii WIOSENNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW - GIMNAZJUM.

 • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI POLSKIEJ

  30 maja 2017r. w Kaliskach odbył się X Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej dla uczniów klas I-III oraz IV-VI szkół podstawowych w Kaliskach, Piecach oraz Czarnej Wodzie. Naszą szkołę reprezentowało 14 dzieci. Komisja konkursowa oceniała opanowanie pamięciowe, dykcję, interpretację recytowanych wierszy, a w kategorii klas I-III dodatkowo wrażenie ogólne.

  Wśród laureatów konkursu znaleźli się uczniowie naszej szkoły: 

  KLASY I-III

  • Lena Schmidt kl.III a SP – I miejsce;
  • Kaja Sztormowska kl.III b SP – II miejsce;
  • Natalia Polok kl.III b SP, Witold Giermaniuk kl.II c SP – wyróżnienie.

             KLASY IV-VI

  • Alicja Giermaniuk kl.IV a SP – wyróżnienie.

   Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy i życzymy sukcesów!

   Opracowanie: Grażyna Leper- Utczińska, Alicja Kuchta

 • Dziń Dziecka

  W czwartek 1 czerwca na Stadionie Miejskim w Czarnej Wodzie odbył się DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO.  Pierwszym punktem harmonogramu był mecz piłkarski Nauczycie vs Kulturalnia &... o puchar przewodniczącego samorządu uczniowskiego. Piłkarskim zmaganiom organizatorów z zaciekawieniem przyglądali się wszyscy zgromadzeni, a wśród nich p. burmistrz Arkadiusz Gliniecki. W trakcie spotkania dołączyły do nas przedszkolaki, które bawiły się z nami do końca tego niezwykle radosnego dnia. Po niesamowicie ciekawym piłkarskim widowisku rozpoczęły się zmagania naszych podopiecznych. Każdy uczestnik znalazł na stadionie coś dla siebie. Rozegrano w sumie 10 konkurencji i udekorowano 72 startujących. Wśród najmłodszych uczestników największym powodzeniem cieszyły się dmuchane zamki, na których każdy miał okazję się wyszaleć. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku. Uśmiechy na twarzach małych i dużych były najlepszym dowodem na to, że wszyscy bawili się wyśmienicie.

   

  Organizatorami Dnia Dziecka byli:

  - Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

  - Świetlica Miejska "Kulturalnia"

   

   

  Opracowanie: Paweł Rybacki

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Dziń Dziecka.

 • Wojewódzki Konkurs Piosenki "Śpiewaj razem z nami"

  W dniach 12-13.05.2017 odbył się Wojewódzki Konkurs Piosenki "Śpiewaj razem z nami", w którym udział wzięły trzy uczennice z naszej szkoły. W kategorii klas I-III:

  1. Beata Banach klasa III a - zajęła III miejsce,
  2. Zuzia Cieślak z klasy III b zajęła I miejsce.


  W kategorii klas gimnazjalnych: 

  1. Aleksandra Wegner z II a gimnazjum - zajęła II miejsce.

  Uczennice przygotowywała p.Izabella Pruszak.

  Gratulujemy osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów.

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wojewódzki Konkurs Piosenki "Śpiewaj razem z nami".

 • Powiatowy Konkurs Piosenki angielskiej i niemieckiej

  W dniu 17.05.2017 w Jabłowie odbył się Powiatowy Konkurs Piosenki angielskiej i niemieckiej. W konkursie  tym wzięła udział uczennica II klasy gimnazjum Aleksandra Wegner pod kierunkiem p. Izabelli Pruszak. Ola zajęła tam I miejsce. Oli i p. Izabelli Pruszak dziękujemy i gratulujemy.

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Powiatowy Konkurs Piosenki angielskiej i niemieckiej.

 • Wiosenny Turniej Piłki Ręcznej - gimnazjum

  23 maja 2017 r. na hali sportowej przy ZSP w Czarnej Wodzie zorganizowano drugi Wiosenny Turniej Piłki Ręcznej, tym razem dla dziewcząt z kl. 1-3 gimnazjum. W jego trakcie rozegrano trzy spotkania, podczas których nikt nikomu nie zamierzał ułatwiać zdobywania bramek, pamiętając oczywiście o zasadzie fair play. 

  Wyniki spotkań:

  • IGA - IIGA 12:4
  • IIGA - IIIGA  3:9
  • IGA - IIIGA  4:10

  Klasyfikacja końcowa:

  • I miejsce- IIIGA
  • II miejsce- IGA
  • III miejsce- IIGA

  Nagrody indywidualne:

  • Najlepsza zawodniczka: Martyna Łobocka (IGA)
  • Najlepsza strzelczyni: Emilia Gołąbek (IIIGA)
  • Najlepsza bramkarka: Klaudia Gołuńska (IIIGA)
  • Zawodniczki fair play: Julia Smaglińska (IGA),  Kaja Bohla (IIGA), Barbara Piekarska (IIIGA)   

  Składy:

  IGA: Paulina Nelke, Aleksandra Pufelska, Julia Smaglińska, Agnieszka Nakielska, Martyna Łobocka, Zuzanna Kliczkowska, Joanna Ossowska, Wiktoria Ulatowska, Matylda Gliniecka, Milena Kaliszewska, Dominika Sarnowska

  IIGA: Lorena Sobala, Wiktoria Pocheć, Nikola Selonke, Wiktoria Pietruszka, Kaja Bohla, Oliwia Sztormowska

  IIIGA: Klaudia Gołuńska, Barbara Piekarska, Emilia Gołąbek, Sonia Sielska, Maria Cejer, Karolina Żygowska, Daria Sztormowska, Julia Tecław, Wanesa Sarnowska, Nikola Segda

  Organizatorami turnieju byli nauczyciele wychowania fizycznego, którzy dziękują wszystkim instytucjom i osobom, które wsparły nas w realizacji zawodów:

  • Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie
  • Urząd Miasta Czarna Woda
  • Old boys "Wda" Czarna Woda
  • Seniorzy "Wda" Czarna Woda
  • p. Piotr Dorosz- Radny Miasta Czarna Woda
  • STEICO

   

  Opracowanie: Paweł Rybacki

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wiosenny Turniej Piłki Ręcznej - gimnazjum.

 • Wiosenny Turniej Piłki Ręcznej - szkoła podstawowa

  W poniedziałek 22 maja na sali sportowej przy ZSP w Czarnej Wodzie rozegrano Wiosenny Turniej Piłki Ręcznej dziewcząt z klas IV-VI SP. Do rywalizacji przystąpiły 4 zespoły, które grały systemem "każdy z każdym". Głównym celem turnieju była dobra zabawa, której z pewnością tego dnia nie brakowało. Godny odnotowana jest fakt, że dziewczęta z klasy VIa cały turniej grały tylko w czwórkę w polu, co nie przeszkodziło im w zdobyciu drugiego miejsca oraz nagród indywidualnych.

  Wyniki spotkań:

  • VA - VIB 2:10
  • IVA - VIA 0:8
  • VA - VIA 1:9
  • IVA - VIB 2:13
  • VA - IVA 3:0
  • VIA - VIB 4:9

  Klasyfikacja końcowa:

  • 1 miejsce: VIB
  • 2 miejsce: VIA
  • 3 miejsce: VA
  • 4 miejsce: IVA

  Nagrody indywidualne:

  • Najlepsza zawodniczka: Czerwionka Wiktoria (VIB)
  • Najlepsza strzelczyni: Ossowska Monika (VIA)
  • Najlepsza bramkarka: Mientka Karina (IVA)
  • Zawodniczki fair play: Sarnowska Julia (IVA), Buca Nikola (VA), Świokło Dominika (VA)

  Składy zespołów:

  • IVA: Łangowska Lidia, Sarnowska Julia, Sobczak Martyna, Pawłowska Martyna, Szturmowska Tamara, Cwil Wiktoria, Mientka Karina, Schmidt Lena (kl. IIIa)
  • VA: Musiał Paulina, Narloch Kamila, Świokło Dominika, Wiśniewska Natalia, Rafińska Julia, Buca Nikola, Narloch Weronika
  • VIA: Kałduńska Marta, Ossowska Monika, Sarnowska Amelia, Narloch Ewa,
  • VIB: Czerwionka Wiktoria, Werra Zuzanna, Kruzicka Roksana, Kaczyńska Julia, Łangowska Kornelia, Ulatowska Aleksandra, Rozkwitalska Zuzanna

  Turniej zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego, którzy dziękują wszystkim instytucjom i osobom wspierających nas w organizacji wszelakich sportowych zawodów:                                                                  - Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

  - Urząd Miasta Czarna Woda

  - Seniorzy KS Wda Czarna Woda

  - Old boys Wda Czarna Woda

  - p. Piotr Dorosz - Radny Miasta Czarna Woda

   

   

  Opracowanie: Paweł Rybacki

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wiosenny Turniej Piłki Ręcznej - szkoła podstawowa.

 • Żywa lekcja biologii

  We wtorek 17 maja w ZSP w Czarnej Wodzie odbyła się "Żywa lekcja biologii". Uczniów klas 1-6SP odwiedziło 5 przepięknych drapieżnych ptaków. W trakcie trwania spotkania nasi uczniowie usłyszeli niesamowite opowieści o trybie życia tych ptaków, ich przyzwyczajeniach i podstawowych różnicach między poszczególnymi grupami tych zwierząt. Poznali również ich budowę i przystosowania do życia. Było to niezwykłe urozmaicenie szkolnego dnia, które na wielu z naszych najmłodszych uczniów jak również na samych nauczycielach zrobiło ogromne wrażenie.


  Opracowanie:  Paweł Rybacki

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Żywa lekcja biologii.

 • 17.05.2017

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii WIZYTA BISKUPA.

 • WYCIECZKA KLAS 3ga

  W niedzielę 7 maja o godz. 22:30 udaliśmy się na kilkudniową autokarową wycieczkę na południe kraju. Po całonocnej podróży w poniedziałkowy poranek dotarliśmy do Karpacza, gdzie prosto z autokaru wyruszyliśmy "zdobywać"  Śnieżkę. Pierwszym etapem tego "przedsięwzięcia" był wjazd kolejką linową na Kopę, po którym nastąpiło wejście z przewodnikiem karkonoskim na Śnieżkę, następnie zejście ze szczytu do Karpacza. Po drodze zwiedziliśmy Dom Śląski, schronisko Strzecha Akademicka oraz Świątynię Wang po czym udaliśmy się do pensjonatu Krucze Skały, który stanowił naszą bazę wypadową w trakcie całej wycieczki.                                                                                                                                  

   

  Po bezproblemowo przespanej nocy drugiego dnia wyruszyliśmy do Pragi. Punktami naszej wędrówki po przepięknej stolicy Czech były: Pogorzelec, Plac Loretański, Hradczany, stare zamkowe schody, Mala Strana, Ogrody Wallensteina, Most Karola, Stare Miasto, Zegar Orloj, Plac Wacława. Po wyczerpującym dniu pełni zachwytu powróciliśmy do Karpacza, by odpocząć i przygotować się na kolejny intensywny dzień.                                                                                  

   

  Trzeciego dnia wyruszyliśmy do naszych zachodnich sąsiadów, by odwiedzić stolicę kraju związkowego Saksonii - Drezno. Mieliśmy ogromną przyjemność zwiedzić m.in. Pałac Zwinger, Operę Sempera, Kościół Dworski, Tarasy Bruhla, Kościół Panny Marii, odbudowywane Stare Miasto, Zamek Elektorski, Skarbiec Królewski.

   

  Czwartego dnia pożegnaliśmy Karpacz, który "zamieniliśmy" na Wrocław. W historycznej stolicy Dolnego Śląska jak również całego Śląska odwiedziliśmy najstarszy w Polsce Ogród Zoologiczny z Afrykarium. Następnie spacerkiem przeszliśmy pod Halę Stulecia - obiekt wpisany na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Obok hali podziwialiśmy Ogród Japoński i Pergolę. Następnie udaliśmy się do centrum Starego Miasta, gdzie przywitał nas Więziennik, krasnal którego losu nikt z nas nie chciałby podzielić. Ogromne wrażenie zrobił na wszystkich wrocławski rynek jak również przylegające do niego uliczki.

   

  Niestety wszystko co dobre szybko się kończy i tak też było w przypadku naszej wycieczki. Pozytywnie zmęczeni w czwartkowy wieczór przeszliśmy do ostatniego etapu wyprawy jakim był powrót do Czarnej Wody. W imieniu swoim jak również swoich podopiecznych chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że nasza wycieczka doszła do skutku:

  - Urząd Miasta Czarna Woda

  - Steico

  - Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

  - Biuro Podróży Ticket Travel (p. Sebastian Gramburg)

  - Przewozy Autokarowe W. Staroszczyk

  - Rodzice zaangażowani w zbiórkę funduszy

  - Zawodnicy KS Wda Czarna Woda

   

   

  Opracowanie: Paweł Rybacki

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii WYCIECZKA KLAS 3ga.

 • Bezpieczeństwo w sieci

  Dnia 26.04.2017r. uczniowie klasy I szkoły podstawowej spotkali się z policjantami –asp. Adamem Kowalczykiem, dzielnicowym Czarnej Wody i asp. sztabowym Leszkiem Zielińskim , funkcjonariuszem służby kryminalnej. Policjanci rozmawiali na temat niebezpieczeństw , jakie niesie korzystanie z Internetu. Przypomnieli dzieciom, aby korzystając z sieci  nie podawały  swoich  danych osobowych, i że nigdy nie ma się pewności  z kim się rozmawia w Internecie. Wspomnieli także o bezpiecznym podróżowaniu w foteliku samochodowym oraz o nie wsiadaniu do samochodu  nieznanych osób.

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Bezpieczeństwo w sieci.

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej Wodzie
  ul. Mickiewicza 5
  83-262 Czarna Woda
 • 58 587 86 25

Galeria zdjęć