Nawigacja

Dokumenty

    Statut_PSP_w_Czarnej_Wodzie_28.11.2017_r..pdf
    REGULAMIN_RADY_PEDAGOGICZNEJ_28.11.2017_r..pdf
Regulamin_oceny_pracy_nauczycieli_w_PSP_w_Czarnej_Wodzie_-02.01.2019r..pdf
Samoocena_pracy_nauczycieli_w_PSP_w_Czarnej_Wodzie..docx
    Regulamin_dyżurów_nauczycieli_PSP_Czarna_Woda_16.08.2018r..pdf
   Regulamin_ZFSS_27.03._2019_R..pdf
    Regulamin_biblioteki_szkolnej_28.11.2017_r..pdf
   Program_wychowawczo-profilaktyczny_2017-2019
PROCEDURY_BEZPIECZENSTWA_UCZNIA_W_SZKOLE.pdf
Wybor_aktow_prawnych_dotyczacych_bezpieczenstwa_uczniow_ORE.pdf
    Deklaracje(religia, etyka,wdż, ochrona danych osobowych, i inne)
    Regulamin wycieczki, biwaku/files/wycieczka.zip
  Wzor_obowiazku_informacyjnego_ODO_dane_od_osoby__ktorej_dane_dotycza.pdf
    Egzamin_gimnazjalny_2018_terminy.pdf
    Regulamin_swietlicy_szkolnej_28.11.2017_r.pdf
    Karta_zgloszenia_dzieci_do_swietlicy_2017_2018.pdf
     Ocenianie przedmiotowe

     Dla nauczycieli

Regulamin_oceny_pracy_nauczycieli_w_PSP_w_Czarnej_Wodzie_-__01.09.2018r..pdf
 Pomoc_zdrowotna_dla_nauczycieli.pdf  -Uchwała RM
           Klasyfikacja semestralna klas 1-3 SP
           Klasyfikacja roczna klas 1-3 SP

           Klasyfikacja semstralna klas 4-8 SP oraz klas 2,3 gimnazjum

       Uzasadnienie_ndst_srodrocznych_i_rocznych.docx

            Klasyfiracja roczna klasy 1-3 SP

            Klasyfikacja roczna klasy 4-8 SP
            Informacja_o_ndst_na_koniec_roku_szkolnego.docx
            Klasyfikacja_koncowa_klasy_8_SP.docx
            klasyfikacja_koncowa_3gim.docx
            Rezygnacja_zaj._rozwijajace.docx

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej Wodzie
    ul. Mickiewicza 5
    83-262 Czarna Woda
  • 58 587 86 25

Galeria zdjęć