• Nagłówek

    • Gmina Czarna Woda razem z ZSP w Czarnej Wodzie złożyła wniosek i otrzyma dofinansowanie unijne  na poprawę jakości edukacji ogólnej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki oceny merytorycznej największego konkursu pod względem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
      

     Celem projektu pn. ”Dobra Edukacja  ” jest poprawa kształcenia ogólnego, zminimalizowanie dysproporcji edukacyjnych oraz rozwijanie uzdolnień uczniów.

     Projekt skierowany jest do 250 uczniów, 26 nauczycieli oraz 200 opiekunów prawnych.

     W ramach projektu  wsparcie uzyskają nauczyciele w zakresie stosowania nowoczesnych metod edukacyjnych, uczniowie w zakresie kreatywności, inicjatywności, planowania,  powiązania kolejnych etapów edukacji z karierą zawodową oraz rodzice w zakresie zwiększenia aktywności  w procesie edukacyjnym dziecka, w tym uświadomienie roli w procesie planowania ścieżki kariery dziecka.

     W ramach projektu doposażona zostanie szkoła w nowoczesny sprzęt min:

     tablice interaktywne z rzutnikami, tablety, komputery stacjonarne, laptopy, mikroskopy z kamerą, sprzęt laboratoryjny.

     Wyposażone zostaną pracownie: fizyczna, biologiczna, chemiczna, matematyczna, geograficzna

     Planowany okres realizacji projektu do 30.06.2018r.

     Wartość projektu wynosi 950 466,66 zł.

     Roman Sikora

     Sekretarz Gminy Czarna Woda