• Adres e-mail

     Jednostka organizacyjna szkoły

     sekretariat@pspczarnawoda.pl

     Sekretariat szkoły

     Danuta Zielińska

     dyrektor@pspczarnawoda.pl

     Dyrektor szkoły

     Józef Milewski

     wicedyrektor@pspczarnawoda.pl

     Wicedyrektor szkoły

     Ewa Łangowska

     pedagog@pspczarnawoda.pl

     Pedagog szkolny

     Maria Narloch

     psycholog@pspczarnawoda.pl

     Psycholog szkolny

     Alicja Grefka

     pedagogspecjalny@pspczarnawoda.pl

     Pedagog specjalny

     Karolina Smaglińska

     intendent@pspczarnawoda.pl

     Intendent

     Justyna Kropidłowska-Engler

     biblioteka@pspczarnawoda.pl

     Biblioteka szkolna

     Alicja Kuchta