• RADA SZKOŁY PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZARNEJ WODZIE:

      Przedstawiciele Rady Rodziców:

      1. Aleksandra Sobczak – przewodnicząca
      2. Beata Górnowicz - skarbnik
      3. Agata Doering
      4. Tomasz Stopa

      Przedstawiciele Rady Pedagogicznej:

      1. Ewa Ciesielska
      2. Sylwia Polakowska
      3. Paulina Baran
      4. Karolina Smaglińska