• Nagłówek

    •  Zarząd Samorządu Uczniowskiego 
      w  Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej Wodzie 
      na rok szkolny 2023/2024

     działający na podstawie regulaminu:zalącznik.

     Opiekun: Maria Narloch
     Przewodniczący: Maja Lamczyk
     Zastępca przewodniczącego: Bartosz Strzelka
     Członek: Oktawia Górnowicz