• Nagłówek

    • Lp.

     Nazwisko i imię

     Przedmioty

     Stopień awansu zawodowego

     Wychowawstwo

     1.

     Milewski Józef

     informatyka

     nauczyciel dyplomowany

      

      2. 

      Łangowska Ewa

     przyroda, geografia

     nauczyciel dyplomowany

      

     3.

      Baran Paulina

     język angielski

     nauczyciel dyplomowany

     6a SP

     4.

      Ciesielska Ewa

     fizyka, matematyka

     nauczyciel dyplomowany

     8a SP

     5.

      Narloch Maria

     pedagog szkolny, doradztwo zawodowe

     nauczyciel dyplomowany

     4a SP

     6.

      Januszewska Jolanta

     edukacja wczesnoszkolna, język angielski

     nauczyciel dyplomowany

     3b SP

     7.

      Jędrzejewska Anna

     język polski

     nauczyciel dyplomowany

      

     8.

      Kędzierska Anna

     wychowanie fizyczne

     nauczyciel dyplomowany

      

      9.

      Kliczkowska Mariola

     religia

     nauczyciel dyplomowany

      

      10.

      Kłopotek-Główczewska   Monika

     język polski, logopedia

     nauczyciel dyplomowany

     4b SP

      11.

      Ks. Mariusz Stoltman

     religia

        nauczyciel mianowany

      

      12.

      Kuchta Alicja

     historia, bibliotekoznawstwo

     nauczyciel dyplomowany

      

         13.   Langowska  Monika  edukacja wczesnoszkolna   nauczyciel mianowany 2a SP
     14.      

     3b SP

     15.

      Łangowska Ilona

     język niemiecki, technika, doradztwo zawodowe

     nauczyciel dyplomowany

      

     16.

      Migowska Sylwia

     zajęcia świetlicowe

     nauczyciel dyplomowany

      

     17.

      Mleczko Larysa

     język polski, plastyka

     nauczyciel dyplomowany

     6b SP

     18.  Nadolska Anna  biologia, chemia, logopedia  przygotowanie do       zawodu  nauczyciela  
     19.

      Narloch Krystyna

     edukacja wczesnoszkolna, technika, plastyka

     nauczyciel dyplomowany

     3a SP

     20.

      Polakowska Sylwia

     matematyka, informatyka

     nauczyciel dyplomowany

     7a SP

     21.  Prabucka Monika  edukacja wczesnoszkolna    nauczyciel mianowany            1b SP
     23.

      Pruszak Marek

     matematyka, informatyka

     nauczyciel dyplomowany

      

     24.

      Prychła Lucyna

     edukacja wczesnoszkolna

     nauczyciel dyplomowany

     1a SP

     25.

      Rybacki Paweł

     wychowanie fizyczne, WDŻ

     nauczyciel dyplomowany

      

     26.

      Schmidt Justyna

     wychowanie fizyczne

     nauczyciel dyplomowany

      

     27.

      Tymkiewicz Barbara

     edukacja wczesnoszkolna

     nauczyciel dyplomowany

      

     28.  Wiesława Mioduszewska-Staniszewska język angielski      przygotowanie do       zawodu  nauczyciela 5a SP
     29.  Mollin Robert historia,  wiedza o społeczenstwie       przygotowanie do       zawodu  nauczyciela  
     30.  Smaglińska  Karolona edukacja wczesnoszkolna, logopedia, pedagog specjalny       nauczyciel mianowany 2b SP
     31. Wesołowska Monika muzyka, nauczyciel wspomagający
     - 1a SP
       przygotowanie do       zawodu  nauczyciela  
     32. Grefka Alicja psycholog szkolny   przygotowanie do       zawodu  nauczyciela