Nawigacja

 • SPRZĄTANIE ŚWIATA POLSKA 2022

  Akcja „Sprzątanie Świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu „Clean Up The World”, wywodzącego się z Australii. Uczestniczy w nim blisko 40 milionów wolontariuszy na całym świecie.

  Zeszłoroczna akcja w Polsce zakończyła się niechlubnym bilansem niemal 442 ton śmieci! Jak alarmują eksperci śmieci niestety przybywa. Tych w gospodarstwach domowych i tych porzuconych w naturze. Z drugiej strony cieszy fakt, iż z roku na rok rośnie liczba wolontariuszy, którzy w trzeci weekend września (16-19.09.22) wychodzą posprzątać swój kawałek Polski.

  Wydarzenie pod hasłem "WSZYSTKIE ŚMIECI SĄ NASZE" ma na celu nie tylko uprzątnięcie odpadów ze wspólnej przestrzeni, ale również zwrócenie uwagi, że to MY SAMI ODPOWIADAMY ZA ŚMIECI POJAWIAJĄCE SIĘ WOKÓŁ NAS!

  Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie tradycyjnie z wielkim zapałem i animuszem wzięli się za sprzątanie najbliższego otoczenia w trakcie zajęć z wychowawcą.

  Udało się nam uwolnić od śmieci m.in. :

  - tereny nad rzeką (kajakarnia – pompownia),

  - okolice szkoły oraz stadionu (ze szczególnym uwzględnieniem terenu wokół „kręgielni”),

  - tzw. osiedle Zory ,

  - las pomiędzy przedszkolem i apteką,

  - chodnik prowadzący od Steico w kierunku dworca + Pomnik Kolejarzy,

  - okolice dworca PKP,

  - ul. Pomorską + tereny wokół „starej piekarni”

  - skatepark.

  Mamy nadzieję, że w/w lokalizacje (ze szczególnym uwzględnieniem skateparku, stadionu, kajakarni) będą regularnie kontrolowane przez odpowiednie służby (także w godzinach wieczornych), a winni zaśmiecaniu odpowiednio „nagradzani” za swoje naganne zachowanie.

  Urzędowi Miejskiemu w Czarnej Wodzie składam podziękowania za dostarczenie worków i rękawiczek, pracownikom MZGKiM za wywóz zebranych w trakcie tegorocznej akcji śmieci.

  Szczególne słowa podziękowania kieruję do samym uczestnikom za zaangażowanie w czynieniu naszej małej ojczyzny piękniejszej.

   

   

  Opracowanie: Paweł Rybacki

 • WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  Idziemy na wybory!

  Jednym z najważniejszych praw demokracji jest możliwość wybierania swoich przedstawicieli, co w realiach szkoły oznacza, że wszyscy uczestniczymy w wyborach reprezentującego uczniów przewodniczącego samorządu szkolnego. Tegoroczne wybory odbyły się 21 września, a poprzedziła je kampania wyborcza.

  Do pełnienia tej ważnej i odpowiedzialnej funkcji zgłosiło się czterech kandydatów: Marta Pęska, Wiktoria Szopińska, Bartosz Tecław, Maja Wesołowska. Podczas kampanii kandydaci starali się zaprezentować z jak najlepszej strony, zachęcając do głosowania poprzez plakaty z krótkim opisem swoich zainteresowań i planów.

  Nasze szkolne wybory przypominały wybory państwowe. Wyborcy głosowali jak dorośli, czyli z zastosowaniem podobnych procedur i w podobnych warunkach.  Lokal wyborczy, w którym nad przebiegiem głosowania czuwał mąż stanu Adrian Backhaus, otwarty został dla wyborców o godzinie 8.00. Uczniowie mogli oddać głos na wybranego kandydata po sprawdzeniu i potwierdzeniu tożsamości. Karty do głosowania wrzucano do urny. Po podliczeniu głosów wypełniono protokół i opublikowano wyniki.

  Funkcję przewodniczącego będzie pełnił Bartosz Tecław, który uzyskał największą liczbę głosów. Jego kontrkandydatki, czyli Marta Pęska i Wiktoria Szopińska pełnić będą funkcję wiceprzewodniczących.

  Dziękujemy wszystkim uczniom za postawę obywatelską i odpowiedzialne podejście do głosowania. A nowemu zarządowi życzymy kreatywnej i radosnej pracy.

   

  Opiekun SU, Maria Narloch.

 • Bezpieczna drogo do i ze szkoły - spotkanie z policjantem.

   

  Bezpieczna droga do szkoły/do domu.

  Wraz z początkiem roku szkolnego, w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych, policjanci prowadzą działania profilaktyczno-edukacyjne: „Bezpieczna droga do szkoły i do domu”.  Dnia 20. wrzesnia 2022roku  uczniowie klas 1 - 3  SP uczestniczyli w spotkaniach z panią dzielnicową Anną Słomińską z komisariatu policji w Kaliskach. Celem spotkania było uświadomienie uczniom, jak ważne jest ich bezpieczeństwo. Policjantka rozmawiała
  z uczniami o prawidłowym przekraczaniu jezdni, poruszaniu się po niej w przypadku braku chodnika lub pobocza i zachowaniu w miejscach oczekiwania na przyjazd autobusów. Uczniowie wykazali się dużą znajomością podstawowych zasad w ruchu drogowym. Policjantka podkreślała, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych na odzieży, plecakach, zwłaszcza po zmroku. Tłumaczyła, że kiedy piesi są widoczni dla innych uczestników ruchu drogowego, stają się bardziej bezpieczni. Część spotkania dotyczyła zachowania się w przypadku ataku groźnego psa, czyli ułożenie ciała w pozycji ‘’żółwia’’. Dzieci chętnie demonstrowały jak prawidłowo bronić się przed agresywnym psem. Spotkanie dotyczyło również kontaktów z osobami obcymi oraz zachowaniu się w sytuacja niebezpiecznych np. pożar, wypadek drogowy, czy zasłabnięcie. Okazało się, że wszyscy uczniowie znają numer alarmowy 112 i jeszcze działające numery 999, 998, 997. Na koniec spotkania policjantka wraz z wychowawczyniami rozdała migające odblaski i opaski odblaskowe na rękaw, rower lub plecak.  Ciekawym i pouczającym okazał się film instruktażowy: „Bezpieczeństwo w szkole”, który polecamy wszystkim!

  Opracowała: Józef Milewski

 • Spotkanie z rodzicami uczniów klas 8 SP

  Dyrektor szkoły zaprasza rodziców ósmoklasistów 8a, 8b, 8c SP na spotkanie ws. organizacji egzaminu ósmoklasisty 2023, zakończenia nauki i zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
  Spotkanie odbędzie się w dniu 21 września ( środa) o godz. 16.00 w sali nr 40.                                 
  Dyrektor szkoły - Józef Milewski

 • APEL UPAMIĘTNIAJĄCY 83 ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

  Apel z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej

  W piątek, w przeddzień rocznicy agresji radzieckiej na Polskę 17.09.1939r., w naszej szkole odbył się uroczysty apel przywołujący te wydarzenia. Przyświecało mu hasło: „Wrzesień 1939-Pamiętamy”. Montaż słowno- muzyczny przypomniał społeczności szkolnej najistotniejsze etapy II wojny światowej, łączące się z nimi daty oraz główne wydarzenia.  Przygotowany przez uczniów klasy 5b występ pod kierunkiem nauczycieli- Izabelli Pruszak i Larysy Mleczko miał na celu oddanie szacunku tym, którzy w tej wojnie walczyli oraz tym, którym przyszło żyć w tych okrutnych czasach. Apel wieńczyło przesłanie zaczerpnięte z wiersza A.Asnyka, że nigdy nie można zapominać historii narodu, gdyż to ona kreuje naszą przyszłość: „Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść”.

  Apel przygotowali uczniowie klasy 5b SP pod kierunkiem wychowawczyni klasy pani Larysy Mleczko.

                                                                                                                                       Opracowała: Larysa Mleczko

 • MISTRZOSTWA SZKOŁY W KÓŁKO-KRZYŻYK

  W czwartek 15 września w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej Wodzie rozegrano szkolny turniej w zabawę ruchową znaną przez uczniów jako “Kółko – Krzyżyk”. W zawodach uczestniczyło łącznie 43 uczniów z klas 7-8 SP (dziewczęta –17, chłopcy – 26). Ponownie nie zabrakło wielu emocji oraz tego, co stanowi główny cel organizowanych przez nas szkolnych imprez sportowych, czyli DOBREJ ZABAWY. W nagrodę za swoją postawę i chęć spędzenia aktywnie czasu wolnego każdy uczestnik zawodów (niezależnie od zdobytego miejsca) został nagrodzony oceną celującą z wychowania fizycznego. Drużyny otrzymały również dyplomy, które w trakcie uroczystego zakończenia wręczał p. dyrektor Józef Milewski.

   

   

  KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

   

  DZIEWCZĘTA:

  1 miejsce: VIIIB

  2 miejsce: VIIIA

  3 miejsce: VIIA/VIIIC

   

  CHŁOPCY:

  1 miejsce: VIIIC

  2 miejsce: VIIIB

  3 miejsce: VIIA

  4 miejsce: VIIIA

   

   

  SKŁADY DRUŻYN:

   

  DZIEWCZĘTA:

   

  • VIIA/VIIIC:

  Anastazja Klein, Martyna Litwińska, Oliwia Witkowska, Oliwia Kaszubowska, Kinga Kaszubowska, Aleksandra Czerwionka, Aleksandra Osowska

   

  • VIIIA

  Kalina Liczywek, Antonina Milewska, Maja Ścieszyńska, Amelia Drewczyńska, Julia Bujak, Anna Kaszubowska

   

  • VIIIB

  Julia Połom, Karolina Pryba, Julita Grefka, Oliwia Prabucka

   

  CHŁOPCY:

   

  • VIIA:

  Marcel Nadolny, Łukasz Polakowski, Maksymilian Warda, Aleksander Warda, Sebastian Olszewski, Nikodem Sielski

   

  • VIIIA:

  Dominik Ossowski, Tomasz Pocheć, Nikodem Selonke, Jakub Płomiński, Jakub Płoszyński, Stanisław Baran

   

  • VIIIB:

  Fabian Bakhaus, Dominik Gwizdała, Bartosz Kilich, Bartosz Tecław, Adrian Backhaus, Mikołaj Kotlęga

   

  • VIIIC:

  Nikodem Jarzombek, Antoni Nadolski, Witold Giermaniuk, Michał Nierzwicki, Miłosz Stanek, Aleksander Narloch, Kamil Pluskota, Stanisław Cybulski

   

   

  W imieniu organizatorów, którymi byli nauczyciele wychowania fizycznego, dziękuję wszystkim instytucjom i osobom, które wsparły nas w organizacji zawodów.

  Pomogli nam:

  –  Urząd Miasta Czarna Woda

  – Steico

  – p. Łukasz Łangowski – Sekretarz Gminy Czarna Woda

  – p. Sebastian Schmidt – Przewodniczący Rady Miasta Czarna Woda

  – p. Piotr Dorosz – Radny Miasta Czarna Woda

  – p. Adam Gradowski – Radny Miasta Czarna Woda

  – p. Witold Bohla – Radny Miasta Czarna Woda

  – p. Rafał Połom – Radny Miasta Czarna Woda

  – p. Sławomir Malinowski

  – p. Bartłomiej Tuszkowski

  – p. Borys Wirkus

  – p. Mateusz Baran

  – p. Błażej Birna

  – P. Patryk Jasiński

  – Seniorzy KS Wda Czarna Woda

  – Old Boys KS Wda Czarna Woda

   

   

  Opracowanie: Paweł Rybacki

 • ŚMIECIOM W LESIE MÓWIMY STANOWCZO NIE!

  14 września (środa) chłopcy z klas ósmych Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie po raz pierwszy w roku szkolnym 2022/2023 wybrali się na spacer po lasach okalających Czarną Wodę w ramach akcji: “Śmieciom w lesie mówimy stanowczo nie!”. Podobnie jak w latach ubiegłych celem naszej wędrówki było uwolnienie od śmieci przepięknych terenów zielonych okalających naszą miejscowość.

  Prym wśród znalezisk wiodły jak zwykle puszki, szklane butelki po napojach wyskokowych oraz ogrom opakowań po papierosach, które pozostawili po sobie ludzie o bardzo małych rozumkach. Środową walkę o czystsze otoczenie zakończyliśmy tradycyjnym ogniskiem nad „Perłą Kociewia”  - rzeką Wdą.

   

  Korzystając z okazji chciałbym serdecznie podziękować:

  - URZĘDOWI MIEJSKIEMU W  CZARNEJ WODZIE – za systematyczne wsparcie przy wszystkich akcjach tego typu (zapewnienie worków, rękawiczek);

  - MIEJSKIEMU ZAKŁADOWI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CZARNEJ WODZIE za wywóz zebranych śmieci;

  - P. TADEUSZOWI ZAREMBIE – za udostępnienie nam swojego przepięknego pola kempingowego “Pod Świerkami”;

  - ORAZ, A RACZEJ PRZEDE WSZYSTKIM, SAMYM UCZESTNIKOM – ZA POŚWIĘCONY CZAS ORAZ OGROMNE ZAANGAŻOWANIE W CZYNIENIU NASZEGO NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA PIĘKNIEJSZYM.

   

  Udział w akcji wzięli:

  • Backhaus Adrian
  • Bakhaus Fabian
  • Baran Stanisław
  • Gwizdała Dominik
  • Kilich Bartosz
  • Kotlęga Mikołaj
  • Ossowski Dominik
  • Płomiński Jakub
  • Tecław Bartosz

   

  Opracowanie: Paweł Rybacki

 • PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW

  W imieniu własnym, dyrekcji, grona pedagogicznego oraz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie chciałbym serdecznie podziękować  Panu Patrykowi Jasińskiemu oraz kolegom z drużyny KS Wda Czarna Woda za ufundowanie 35 piłek gumowych, które wykorzystywane będą na lekcjach wychowania fizycznego w klasach 1-3. Nowe piłki z pewnością urozmaicą prowadzone przez nas zajęcia i sprawią, że w ich trakcie nasi mali podopieczni będą się bawić jeszcze lepiej.

  DZIĘKUJEMY!

   

  Opracowanie: Paweł Rybacki

 • Szkolenie nauczycieli z programu ,, Laboratoria przyszłości''.

  W dniu 8 września dziesięciu nauczycieli naszej szkoły przeszło szkolenie w ramach rządowego programu ,, Laboratoria Przyszłości''. Szkolenie odbyło się w ramach zakupu sprzętu IT i prowadzili je szkolący z firmy ,, Informatyczna Edukacja'' z Warszawy. Szkolenie obejmowało obsługę drukarki 3D oraz zmontowanie i obsługę robota edukacyjnego Skrybot. Wszyscy nauczyciele prawidłowo złożyli robota, sterowali jego ruchami i przy tym dobrze się bawili. Pozyskana wiedza i umiejętności przez nauczycieli będą wykorzystane do szkoleń dzieci klas 1-8 SP z zakresu druku 3D i programowania robotów.

 • Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023

  Zdzisława Sośnicka 1979r.

  ,, Żegnaj lato na rok, czeka jesień za mgłą,

  Czekamy wszyscy tu, pamiętaj żeby wrócić znów....

  Szanowni Goście, Rodzice - dziadkowie , drodzy Nauczyciele, kochani Uczniowie, pracownicy administracji i obsługi !!!

  Jakby to było wczoraj, wręczałem świadectwa i...., nic się nie skończyło – edukacja trwa w sposób ciągły...przez całe życie.. ,,Zdobyte do tej pory umiejętności to tylko kropla w ocenia wiedzy''.

  Okręt zwany EDUKACJA, po postoju w porcie, odbija dzisiaj na kręte drogi po morzach i oceanach wiedzy.

  Bardzo się cieszę, że dziś, tutaj, znów mogę Was powitać w murach naszej szkoły – aż po 70 dniach wakacji.

  Myślę , że Wam wszystkim wakacje dały moc zadowolenia - widzę to po uśmiechniętych twarzach. Ufam, że zasłużony odpoczynek po trudach nauki był dla Was satysfakcjonujący oraz mam nadzieję, że wróciliście do szkoły z nowym zapałem, świeżym umysłem oraz chęcią do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności.

  Jurto, już jutro, drodzy uczniowie znów zasiądziecie w ławkach, usłyszymy szkolny dzwonek - nauczyciele, dyrekcja, pracownicy oświaty wrócą do swoich zajęć. Przed nami jak co roku – czas wytężonej pracy. Nowy rok z koronawirusem i wojną w Ukrainie....
   

  Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej Wodzie

  W naszej szkole jest 14 oddziałów = 250 dzieci, 6 klas 1-3 i 8 klas 4-8.

  • 7-latkowie przyszli do 1a SP– 16, 1b SP - 17. Drodzy uczniowie klasy pierwszej!  Poczujcie niepowtarzalny klimat "Publicznej Szkoły Podstawowej" na kolejne 8 lat.
  • Klasa 8a, 8b, 8c SP  - czeka was sprawdzian Ósmoklasisty 23,24,25 maja 2023

  Kochane dzieci i młodzieży, nauczyciele! Początek roku szkolnego to również czas sporządzania różnorodnych planów– dziennik SynergiaLibrus  już jest gotowy, a wszystko dla osiągnięcia najważniejszych celów jakie zostały określona dla szkoły. Najważniejszy cal to zapewnienia bezpieczeństwa i opieki, a przede wszystkim dla wszechstronnego rozwoju naszych dzieci: intelektualnego, psychicznego i fizycznego .
  Chcę aby priorytetowymi zadaniami dla Was było osiągnięcie jak najwyższych wyników w nauce zarówno z poszczególnych przedmiotów jak i na egzaminach, osiąganie sukcesów w konkursach, godne reprezentowanie naszej szkoły w każdym miejscu i sytuacji oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności, które przecież każdy posiada. Wasi poprzednicy tego dokonali !!!
  Musicie także pamiętać, że uczniami jesteście nie tylko w szkole ale też kiedy przebywacie na boisku, na wycieczce, w sklepie, czy na zabawie --i obowiązują Was zawsze takie same zasady zachowania.

  Wakacje i 1 września u wszystkich Polaków wywołują również bolesne wspomnienia z historii naszej Ojczyzny:

  • 12-15 sierpnia 1920  - Cud nad Wisłą (18 bitwa świata)
  • 1 września 1939 – 83 lat temu -II wojna światowa (pochłonęła 72 mln ludzi )
  • 1943 r. rzeź wołyńska –  pochłonęła 100 tys. Polaków.
  • 1 sierpnia 1944 ( 73 rocznica powstania warszawskiego ,pochłonęła 200 tys. osób)
  • 33 lat minęło od wolnych  wyborów (czerwiec 1989)
  • 31 sierpnia 1980 r. podpisanie porozumień sierpniowych i powstanie wolnego związku zawodowego Solidarność

   Życzę wszystkim uczniom, aby czas spędzany w szkole był radosny, ale i pracowity, bo wtedy osiągniecie dużo sukcesów – a gdy będzie porażka , wyciągnięcie wniosków i poprawa na ,,6,,

  W swym postępowaniu pamiętajcie o słowach wypowiedzianych przez was słowach i obietnicach:

  „Słowa nie znaczą nic, jeśli nie są potwierdzone przez czyny.

  Twoim słowom powinny zawsze towarzyszyć czyny, które pokazują to, co naprawdę czujesz. Inaczej są to słowa bez znaczenia i możesz równie dobrze milczeć’’

  My nauczyciele jesteśmy gotowi do trudu jakim jest nauczanie i obiecujemy dać wszystko co najlepsze, także obiecujemy dbać o bezpieczeństwo i dobre wychowanie naszych dzieci.

  Nauczycielom życzę oczywiście zdrowia ,  jak najmniej kłopotów,  problemów z uczniami, i wielu powodów do satysfakcji –wynagrodzenia.

  Rodzicom zaś życzę - zadowolenia ze swoich dzieci, dobrej współpracy ze szkołą,z nauczycielami,

  z wychowawcami oraz z dyrekcją szkoły.

  Na sam koniec podziękowania składam panu Burmistrzowi za wspieranie naszej szkoły, ks. wikaremu i proboszczowi dziękuję za Mszę Św., obsłudze i administracji dziękuję za przygotowanie szkoły, sali gimnastycznej i otoczenia do nowego roku szkolnego

  Rok szkoły 2022 /2023 uważam za otwarty.

 • PLAN ROZPOCZĘCIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2022 / 2023

  Plan uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022 / 2023 - 01 września 2022r.

  1. 8.00 - Msza Święta ( dla chętnych)  w Kościele Parafialnym w Czarnej Wodzie.

  2. 9.00 - w sali sportowej uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023. ok. 10.00 - uczniowie wraz z wychowawcami klas udadzą się do sal ( rozdanie planu lekcji, omówienie organizacji pracy szkoły)

  3. Dowozy dzieci:
  - 01 września wyjazd z Huty Kalnej godz. 8.30, odwóz ze szkoły ok. godz. 10.15
  - pozostałe dni szkolne: wyjazd z Huty Kalnej godz. 7.30, odwozy - pierwszy godz. 12.50, drugi godz. 15.30

  2-go września lekcje odbędą się wg planu ( plan lekcji będzie opublikowany w poniedziałek na stronie internetowej szkoły: www.zspczarnawoda.eu)
  SERDECZNIE ZAPRASZAM UCZNIÓW, RODZICÓW, A NAWET DZIADKÓW  - Dyrektor Szkoły

 • Informacja - odbiór kart rowerowych.

  Karty rowerowe można odbierać od poniedziałku do piątku w sekretariacie szkoły , w godzinach od 8.00 do 13.00.

  UWAGA: dotyczy uczniów którzy dostarczyli zdjęcia.

 • Podręczniki i ćwiczenia do nauki religii 2022/2023

 • Wyniki sprawdzianu ósmoklasisty

  ​​INFORMACJA

  Zaświadczenia z wynikami sprawdzianu ósmoklasisty, wraz z trzema kopiami, można odbierać od 8 lipca (piątek) w godzinacj 8.00-13.00 w sekretariacie szkoły. Wyniki może również odebrać rodzic/opiekun.

  Zapraszamy.

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

   

  Halina Kunicka , Ludwik Jerzy Kern - rok wydania: 1960

  Lato, lato, lato czeka
  Razem z latem czeka rzeka
  Razem z rzeką czeka las
  A tam ciągle nie ma nas

  Już za parę dni, za dni parę
  Weźmiesz plecak swój i gitarę
  Pożegnania kilka słów
  Pitagoras bądźcie zdrów
  Do widzenia wam canto, cantare

  Dobiegł do końca rok szkolny 2021 / 2022.  Na stole czekają świadectwa i nagrody. Każdy rok wymaga szczególnej oprawy, powinien być rangi święta narodowego, bo musimy pamiętać o 3 latach z pandemią i wojną w Ukrainie. Jesteśmy przekonani, że każdy docenił naukę stacjonarną w szkole, bycie razem, wspólną naukę, socjalizację i życie codzienne w grupie rówieśników, które odgrywa bardzo ważną lorę w prawidłowym rozwoju młodego człowieka.

  Ważność i wpływ edukacji w funkcjonowaniu narodu wyraża cytat
  ,, … ignorowanie inwestycji w oświatę, czy ignorowanie jej znaczenia, przynosi  w konsekwencji katastrofalne skutki w narodzie, gospodarce, rodzinie czy religii’’.

  Obecność wielu szanownych gości i rodziców jest dla nas zaszczytem i dowodem olbrzymiej troski o naszą czarnowodzką Oświatę.

  W sierpniu na emeryturę, po ponad 40 latach pracy w oświacie, przechodzi pani Danuta Hanka Zielińska. Pani Danuta pracowała wcześniej w szkole podstawowej w Hucie Kalnej,
  w szkole ponadpodstawowej w Czarnej Wodzie i obecnie w naszej szkole podstawowej. Pani Danuta była i jest wspaniałym lingwistą, nauczycielem języka rosyjskiego i języka angielskiego.
  Życzymy pani Dance dużo zdrowia i spełniania marzeń na zasłużonej emeryturze.

  W minionym roku szkolnym w I etapie edukacyjnym nasi pierwszoklasiści sprostali zadaniu i w większości uzyskali poziom wiedzy  powyżej oczekiwań, czyli 5 i 6 punktów.

  Również rok szkolny, a także trzy lata nauki w I etapie  edukacyjnych ukończyła klasa 3a SP i od września rozpocznie naukę w systemie przedmiotowym. Życzymy im również dalszych sukcesów edukacyjnych.

  Oczywiście jednym z najważniejszych wydarzeń jest ukończenie szkoły podstawowej przez klasy 8a i 8b SP - przed nimi rekrutacja. Szkołę ponadpodstawową już wybrali i czekają na wyniki i punkty z egzaminów – życzymy im dobrych wyborów, wysokich wyników, świetnych nauczycieli i nowych kolegów.

  Zatem wszyscy uczniowie dzisiaj są bardziej dojrzalsi i odpowiedzialniejsi za swoje postepowanie, macie przyrost wiedzy i umiejętności-  ale czy to koniec edukacji ? NIE - odpowiedzcie sobie na pytania:

  Czy każdy uczeń dobrze czas na naukę ?
  Czy uczniowie nie marnowali czasu i nie oszukiwali siebie, że się uczą, a faktycznie to pozorowali, że się uczą?
  Czy każdy uczeń jest zadowolony z ocen?
  Czy nie mogły być lepsze?
  Czy ta średnia ocen nie mogła być wyższa?
  A frekwencja - czy  wszystkie godziny nieobecności  musiały mieć miejsce? Niech każdy uczeń zastanowi się  nad tymi pytaniami.

  Podsumowanie pracy szkoły, a teraz troszkę statystyki wg. Dziennika LIBRUS.
   

  1. Klasa z najwyższą frekwencją-

  Cała szkoła uzyskała-   89,9 %

  1. Uczeń z najwyższą frekwencją – blisko 100%

  1. Najwyższa średnia ocen u ucznia (Nauczyciele wstawili 35 357 ocen):

  8a SP Schmidt Lena 6,00

  8b SP Baczyński Jakub 6,00

  7a SP Drewczyńska Amelia 5,93

  7a SP Milewska Antonina 5,93

  7c SP Nierzwicki Michał 5,86

  5a SP Piwnicka Jagoda 5,83

  6a SP Klein Anastazja 5,83

  7c SP Nadolski Antoni 5,79

  4b SP Wegner Leon 5,73

  5a SP Przybyłowicz Urszula 5,67

  6a SP Warda Maksymilian 5,67

  4b SP Delerue Patrick 5,64

  5a SP Jędrzejewska Lena 5,58

  8a SP Dorau Antonina5,57

  8b SP Sztormowska Kaja 5,57

  4b SP Szopiński Oliwie 5,55

  4b SP Szramka Maja 5,55

  , średnie ocen od 4,75 do 6,00 – wydano aż 72 świadectwa z wyróżnieniem.

  Zdobytych punktów i stopni w LIBRUSIE i odniesionych sukcesów – gratulujemy.

  Klas 8a i 8b napisały sprawdzian ósmoklasisty– o wynikach dowiemy się 1 lipca, 8 lipca wydawanie zaświadczeń.

  Wychowawcom, nauczycielom - Za Wasz trud i uśmiech, opiekę i wychowanie – dziękuję.

  Sukces również, a może przede wszystkim zawdzięczamy wam rodzice…mamy i taty,  wasza pomoc i życzliwość przekłada się na wyniki. Dzięki temu, że wy rodzice rozumiecie, czemu służy to, co się w szkole dzieje, dzięki słowom zachęty wobec własnych dzieci, a czasami
  i zwykłemu rodzicielskiemu dopilnowaniu, możemy mówić o sukcesie uczniów. Bez pomocy rodziców nie udałoby się zorganizować wielu szkolnych przedsięwzięć [zawody sportowe, wycieczki, biwaki, dyskoteki czy przeróżne konkursy]. Za stawianie wymagań, za słowa otuchy, gdy ciężko, za pomoc wszystkim rodzicom, także tym, którzy nie mogli być teraz z nami  - dziękuję.

  W tym dniu składam podziękowania wszystkim, którzy wspierali pracę naszej szkoły:

  • Dziękuję za wsparcie w działaniach naszej szkoły władzom samorządowym Czarnej Wody, panu burmistrzowi, panu wiceburmistrzowi i przewodniczącemu Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie.
  • Pani wice Dyrektor Ewie Łangowskiej, za pomoc w kierowaniu nadzorem pedagogicznym naszej szkoły.

  Dziękuję Gronu Pedagogicznemu za opiekę, wychowanie, za wasz wkład w rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz kształtowania postaw naszych uczniów.

  Serdecznie podziękowania składam:

  • pracownikom administracji i obsługi,

  - pani sekretarz Danucie Zielińskiej,
  - pracownicom kuchni pod kierunkiem pani Marioli Rubiszewskiej i pani Krystyny Kozak,

  - obsłudze sprzątającej szkołę i salę gimnastycznej,

  - panu woźnemu Jarosławowi Falter.

  Podziękowania składam Zakładowi STEICO pod dyrekcją pana Sebastiana Fabiś, za wspieranie materialne i sportowe.

  Podziękowania składam wielu firmom wspierającym funkcjonowanie szkoły: Panu Adamowi Pryba, panu Piotrowi Kromer i wszystkim sponsorom pragnącym zachować anonimowość.

  Dziękuję za wsparcie w działaniach naszej szkoły Radzie Szkoły .

  Podziękowania składam ks. Proboszczowi Ireneuszowi Brzezińskiemu, za mszę świętą, katechezę.

  Życzę Wam w te wakacje gorącego słońca, ale bez poparzeń, zimnej wody, ale bez utonięć, odespania wszystkich zaległości, ale nie siedzenia przed telewizorem i komputerem. Namawiam, abyście sami szukali sposobów do aktywności – i tej ruchowej, dla zdrowia i kondycji, i tej społecznej, dzięki której będziecie zdobywać nowych przyjaciół. Wszystkim – nauczycielom, rodzicom i uczniom – życzę udanych wakacji.

  Rok szkolny 2021/2022 uważam za zamknięty [tu przydałby się mały dzwonek].

  Dyrektor szkoły – Józef Milewski

   

 • Wycieczki klas 2b, 4a, 4b, 5a, 6a, 7a i 7b do Torunia.

 • NAGRODY DLA SPORTOWCÓW

   

       20 czerwca (poniedziałek) siedemnastu naszych tegorocznych absolwentów otrzymało dyplomy sportowca w ramach podziękowań za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych oraz zaangażowanie na lekcjach wychowania fizycznego. Wśród wyróżnionych znaleźli się:

  - Beata Banach

  - Antonina Dorau

  - Łucja Gołąbek

  - Julia Janikowska

  - Julia Keister

  - Luiza Litwińska

  - Zofia Łangowska

  - Emilia Oksentowicz

  - Lena Piotrzkowska

  - Zuzanna Rudnik

  - Lena Schmidt

  - Leszek Backhaus

  - Mateusz Homa

  - Konrad Jasiński

  - Jan Kropidłowski

  - Damian Połom

  - Aleksander Szynwelski

   

       W imieniu nauczycieli wychowania fizycznego oraz dyrekcji naszej placówki chciałbym podziękować wszystkim sponsorom. W zakupie nagród pomogli nam:

  – Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

  – Steico

  – p. Łukasz Łangowski – Sekretarz Gminy Czarna Woda

  – p. Sebastian Schmidt – Przewodniczący Rady Miasta Czarna Woda

  – p. Piotr Dorosz – Radny Miasta Czarna Woda

  – p. Adam Gradowski – Radny Miasta Czarna Woda

  – p. Witold Bohla – Radny Miasta Czarna Woda

  – p. Rafał Połom – Radny Miasta Czarna Woda

  – p. Sławomir Malinowski

  – p. Bartłomiej Tuszkowski

  – p. Borys Wirkus

  – p. Mateusz Baran

  – p. Błażej Birna

  – Seniorzy KS Wda Czarna Woda

  – Old Boys KS Wda Czarna Woda

   

  Opracowanie: Rybacki Paweł

 • PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW

  W imieniu własnym, dyrekcji, grona pedagogicznego oraz uczniów naszej placówki chciałbym kolejny raz serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu atrakcyjnych nagród rzeczowych na szkolne zawody sportowe oraz konkursy wiedzy o sporcie, które organizować będziemy w roku szkolnym 2022/2023. Dzięki Państwa hojności trafiły do nas 104 nagrody, w tym:

  • Worek na buty Givova Sacchetto czarny – 15 sztuk
  • Worek na buty Givova Sacchetto różowy – 10 sztuk
  • Bidon Isostar 1000ml szaro-żółty – 15 sztuk
  • Piłka nożna adidas Al Rihla Club Ball rozm. 5 – 4 sztuki
  • Nabaiji ręcznik z mikrofibry L 80 x 130 cm (pomarańczowy) – 15 sztuk
  • Nabaiji ręcznik z mikrofibry M 60 x 80 cm (błękitny) – 10 sztuk
  • Plecak turystyczny Quechua Arpenaz 10 l – 20 sztuk
  • Torba sportowa Kipsta Essential 20 l – 5 sztuk
  • Quechua bidon turystyczny plastikowy 0,8 l – 10 sztuk

  Pomogli nam:

  – Steico

  – p. Łukasz Łangowski – Sekretarz Gminy Czarna Woda

  – p. Sebastian Schmidt – Przewodniczący Rady Miasta Czarna Woda

  – p. Piotr Dorosz – Radny Miasta Czarna Woda

  – p. Adam Gradowski – Radny Miasta Czarna Woda

  – p. Witold Bohla – Radny Miasta Czarna Woda

  – p. Rafał Połom – Radny Miasta Czarna Woda

  – p. Sławomir Malinowski

  – p. Bartłomiej Tuszkowski

  – p. Borys Wirkus

  – p. Mateusz Baran

  – p. Błażej Birna

  – Seniorzy KS Wda Czarna Woda

  – Old Boys KS Wda Czarna Woda

   

  DZIĘKUJEMY!

   

   

  Opracowanie: Paweł Rybacki

 • Komisja Socjalna zaprasza na spotkanie.

  KOMISJA SOCJALNA SERDECZNIE ZAPRASZA
  OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZFŚS NA SPOTKANIE INTEGRACYJNE Z OKAZJI

  ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 
  W DNIU 24 CZERWCA O GODZ. 17:00
   W RESTAURACJI GOGOLINEK II W CZANRYM GM KALISKA

   

  Prosimy o potwierdzenie przybycia do dn. 20.06.2022 w sekretariacie szkoły
  Dojazd na spotkanie własnym środkiem lokomocji.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 • Bezpieczne wakacje 2022

  W poniedziałek 6 czerwca uczniowie klas 1-3 SP odbyli spotknie z panią dzielnicową Anną Słomińską z posterunku policji w Kaliskach. Cykliczne spotkania dotyczą bezpiecznego spędzenia okresu wakacyjnego. Głównymi zagadnieniami były zagrożenia wynikające np. z korzystania z kąpielisk, dróg komunikacyjnych, pobytu w lesie, a nawet pobytu w domu i kontakty z osobami ''obcymi''. Uczniowie wykazli się dużą wiedzą o zagrożeniach i zasadach radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych. Pani policjantka chwaliła naszych uczniów za pordzo odpowiedzialną postawę i znajomość zasad bezpieczeństwa oraz nr. telefonów alarmowych.

                                                                                                                                           Opracował: Józef Milewski

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej Wodzie
  ul. Mickiewicza 5
  83-262 Czarna Woda
 • 58 587 86 25

Galeria zdjęć