• Opłata za obiady w marcu 2024 wynosi:
     - uczniowie 96,90 zł,
     - dorośli 231,80 zł.
     UWAGA: Wpłaty proszę dokonywać gotówką lub przelewem do 15 marca na konto: Bank Spółdzielczy w Skórczu   Nr 63 8342 0009 4001 4278 2000 0001.
     Bardzo proszę w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko ucznia, klasa oraz pilnować DOKŁADNEJ kwoty przelewu  - dziękuję za terminowość wpłat.
     UWAGA: UWAGA: W przypadku pytań proszę o kontakt indywidualny z Panią intendent Krystyną Kozak pod numerem 58 587 86 25. Dziękuję