• PSYCHOLOG SZKOLNY

     Pani psycholog mgr Alicja Grefka

     Godziny pracy:  

     1. Poniedziałek  w godz.11.30 - 15.30
     2. Czawartek w godz. 7.30 - 11.30

      

     Czym zajmuje się psycholog szkolny?

     • diagnozą potencjalnych możliwości ucznia;
     • analizą przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia;
     • działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawianiu się problemów;
     • doradztwem w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu
     • współpracą z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury);
     • współpracą z nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów klasowych);
     • współpracą z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp.;
     • organizowaniem warsztatów mających na celu m.in. rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy asertywnej.

     Kto może się zgłosić?

     1. Uczeń, gdy:
     • ma trudności w szkole z nauką lub w kontaktach z rówieśnikami;
     • nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany);
     • w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia mu dobre funkcjonowanie;
     1. Rodzic, gdy:
     • nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania;
     • chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko.
     1. Nauczyciel, gdy:
     • doświadcza trudności z uczniem lub zauważa konflikt między uczniami w klasie;
     • szuka nowych form pomocy mających swoje swe źródło w psychologii.

     Z psychologiem można umówić się na wizytę pod numerem sekretariatu szkoły 58 587 86 25.

     Zapraszamy