• Nagłówek

    •         1. zapewniamy równość szans,

             2. oferujemy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych,

             3. rozwijamy znajomość języków obcych,

             4. promujemy zdrowy tryb życia,

             5. integrujemy wychowawcze oddziaływania rodziny i szkoły,

             6. stosujemy nowoczesne metody nauczania.