Nawigacja

Dokumenty

  Zarzadzenie_nr_06_z_25.08.2021r._funkcjonowanie_szkoly.pdf
  Procedury_bezp._w_PSP_Czarna_Woda_21_maja_2020.pdf
    Praca_zdalna_zalecenia_wg_RODO.pdf
    Statut_PSP_w_Czarnej_Wodzie_01.10.2020r..pdf
    REGULAMIN_RADY_PEDAGOGICZNEJ_28.11.2017_r..pdf
   Regulamin_RADY_SZKOLY_07.09.2017.pdf
    Regulamin_dyżurów_nauczycieli_PSP_Czarna_Woda_16.08.2018r..pdf
    Zarzadzenie_nr_12_monitoring_19.12.2018.pdf
    Monitoring_wizyjny_w_szkole.pdf
    Regulamin_Konta_LIBRUS_1.1.pdf   09.2019
     Regulamin_ZFSS_25.09.2021R..pdf
    Regulamin_biblioteki_szkolnej_28.11.2017_r..pdf
   Program_Profilaktyczno-Wychowawczy_2020-2023(1).pdf
  PROCEDURY_BEZPIECZENSTWA_UCZNIA_W_SZKOLE.pdf
  Wybor_aktow_prawnych_dotyczacych_bezpieczenstwa_uczniow_ORE.pdf
    Deklaracje(religia, etyka,wdż, ochrona danych osobowych, i inne)
     Regulamin_wycieczki_zalaczniki_6.02.2020.zip
  Regulamin_przyznawania__SUPER_UCZEN.pdf
  Wzor_obowiazku_informacyjnego_ODO_dane_od_osoby__ktorej_dane_dotycza.pdf
    Regulamin_swietlicy_szkolnej_28.11.2017_r.pdf
    Karta_zgloszenia_dzieci_do_swietlicy_2017_2018.pdf
     Ocenianie przedmiotowe

     Dla nauczycieli

   plan_nadzoru_pedagogicznego_dyrektora_szkoly_29.09.2021.pdf
  BEZPIECZNA_SZKOLA._Zagrozenia_i_zalecane_dzialania_profilaktyczne_w_zakresie_bezpieczenstwa_fizy.pdf
 Pomoc_zdrowotna_dla_nauczycieli.pdf  -Uchwała RM
    Sprawozdanie_wychowawcy_po_I_okresie_klasy_1-3_SP .doc

    Klasyfikacja_semestr_1_klasy_4__8_SP(1).docx

     Uzasadnienie_ndst_srodrocznych_i_rocznych.docx

        Klasyfiracja roczna klasy 1-3 SP

       Klasyfikacja roczna klasy 4-8 SP
       Informacja_o_ndst_na_koniec_roku_szkolnego.docx

    Klasyfikacja_koncowa_klasy_8_SP.docx

           Nauczyciel_realizacja_podstawy_programowej_06.2021.docx
            Rezygnacja_zaj._rozwijajace.docx

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej Wodzie
    ul. Mickiewicza 5
    83-262 Czarna Woda
  • 58 587 86 25

Galeria zdjęć