• Kalendarz ósmoklasisty 2024https://studentnews.pl/st_new.php?typ=pok&id1=81281&p=0

     HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

      

      

     W terminie głównym

     1. język polski - 14 maja 2024 r. (wtorek) - godz. 9:00

     2. matematyka - 15 maja 2024 r. (środa) - godz. 9:00

     3. język obcy nowożytny - 16 maja 2024 r. (czwartek) - godz. 9:00

      

     W terminie dodatkowym

     1. język polski - 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) - godz. 9:00

     2. matematyka - 11 czerwca 2024 r. (wtorek) - godz. 9:00

     3. język obcy nowożytny - 12 czerwca 2024 r. (środa) - godz. 9:00

      

     Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

     3 lipca 2024 r.

     Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji

     do 3 lipca 2024 r.

     Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

     3 lipca 2024 r.

      

     Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

     arkusz standardowy (w minutach)

     język polski

     120

     matematyka

     100

     język obcy nowożytny

     90