• Rada Szkoły w Puplicznej Szkole Podstawowej w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza5, 83-262 Czarna Woda

     Konto bankowe:

     BS w Czarnej Wodzie 

     nr  34 8342 0009 4000 7704 2000 0002