• "W DARZE SERCA DZIECI-DZIECIOM"

     • Cała społeczność szkolna włączyła się z wielkim zaangażowaniem w akcję charytatywną na rzecz pomocy naszej uczennicy Klementyny. Zbiórka przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, zebraliśmy 5514 złotych!!! 

      Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Pracownikom Szkoły z całego serca za serce – DZIĘKUJEMY!!!

       

      Organizatorzy

     • SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

     • 21 lutego, w ramach obchodów Dnia Języka Ojczystego, odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny. Został on przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4-6 oraz klasy 7-8. Jego celem było  m.in. doskonalenie umiejętności poprawnego pisania. Do napisania dyktanda najeżonego trudnościami ortograficznymi oraz interpunkcyjnymi  przystąpiło 48 uczniów. Rywalizacja była niezwykle zacięta, a wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

      klasy 4-6

      I miejsce- Leon Wegner, kl.6 b
      II miejsce- Zuzanna Połom, kl.5 a
      III miejsce- Helena Janikowska, kl.5 a

      klasy 7-8

      I miejsce- Urszula Przybyłowicz, kl.7 a
      II miejsce- Anastazja Klein, kl. 8 a
      III miejsce- Maksymilian Warda, kl.8 a.

      Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Szkoły.
      Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy i życzymy sukcesów podczas kolejnych zmagań z ortografią!

                                                                                                          

      Opracowanie: Alicja Kuchta

      Foto: Paweł Rybacki

       

       

     • SZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY

     • SZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY

       

      CELE KONKURSU:

      1. Rozwijanie zainteresowań geograficznych uczniów.

      2. Rozbudzanie wśród uczniów ciekawości świata.

      3. Kształtowanie umiejętności orientacji na mapie Europy i świata.

       UCZESTNICY KONKURSU: uczniowie klas 4-8

      Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:

      Klasy 4-6 i klasy 7-8

      TEMATYKA KONKURSU:

      Tematyka konkursu związana jest ze znajomością mapy  świata, mapy Europy . Uczestnicy konkursu muszą wykazać się umiejętnością wiedzy rozpoznania najpopularniejszych gór, miast, rzek w Polsce i na świecie .

      Zapisu można dokonać u nauczyciela geografii: Ewa Łangowska

      Termin konkursu: 6-7 marca 2024 r                                                                                                      

      Czas trwania: 45 min.                                                                                                                                  

      Forma konkursu: pisemna                                                                                                                              

      Osoby, które otrzymają najwięcej punktów zostaną nagrodzone.

      ŹRÓDŁO WIEDZY:

      Atlas geograficzny, internet 

      Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie!

       

       

     • SZKOLNY KONKURS WIEDZY O SPORCIE

     • 22 lutego (czwartek) w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej Wodzie zorganizowano kolejny  KONKURS WIEDZY O SPORCIE, w którym wzięło udział 47 uczniów z klas 4-5. Uczestnicy zmierzyli się z 30 pytaniami za 1 punkt, na które należało odpowiedzieć PRAWDA/FAŁSZ oraz 10 pytaniami za 2 punkty (a,b,c,d). Nie zabrakło również pytania bonusowego za 5 punktów, w którym należało podać dyscyplinę określaną mianem „KRÓLOWEJ SPORTU”.

      W dniu dzisiejszym uczniowie z najwyższą ilością zdobytych punktów odebrali z rąk p. dyrektora Józefa Milewskiego dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

       

      WYNIKI KONKURSU:

      1 miejsce: Felix Lewicki (5a) – 40pkt

      2 miejsce: Zuzanna Połom (5a), Tymon Mickiewicz (5a) – 37pkt

      3 miejsce: Helena Janikowska (5a), Franciszek Nadolski (5a) – 36pkt

      4 miejsce: Klara Schmidt (4a) – 35pkt

      5 miejsce: Bartłomiej Przybyłowicz (4a) – 34pkt

       

      W imieniu organizatorów, którymi byli nauczyciele wychowania fizycznego, dziękuję wszystkim instytucjom i osobom, które wsparły nas w organizacji konkursu.

      Pomogli nam:

      – Urząd Miasta Czarna Woda

      – p. Sebastian Schmidt – Przewodniczący Rady Miasta Czarna Woda

      – p. Łukasz Łangowski – Sekretarz Gminy Czarna Woda

      – p. Piotr Dorosz – Radny Miasta Czarna Woda

      – p. Adam Gradowski – Radny Miasta Czarna Woda

      – p. Witold Bohla – Radny Miasta Czarna Woda

      – p. Rafał Połom – Radny Miasta Czarna Woda

      – Szkiełkowanie ZEFIR (p. Grzegorz Baczyński)

      – Hydrostacja.pl

      – Kajaki Sękowski

      – Stół Poproszę - manufaktura drewna i stali (p. Marcin Sztormowski)

      – Meble Tuszkowski - producent mebli tapicerowanych i drewnianych (p. Bartłomiej Tuszkowski)

      – KocieWianki

      – „Sałata” Marcin Sałata

      – p. Sławomir Malinowski

      – p. Borys Wirkus

      – p. Mateusz Baran

      – p. Michał Rubiszewski

      – p. Błażej Birna

      – KS Wda Czarna Woda

       

      Opracowanie+foto: Paweł Rybacki

     • KONKURS ORTOGRAFICZNY - zapraszamy do udziału.

     • REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

      Cele konkursu:

      • popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny,
      • doskonalenie umiejętności poprawnego pisania,
      • wdrażanie do pielęgnowania języka ojczystego,
      • rozwój zainteresowań humanistycznych oraz dociekliwości językowej.

      Zasady:

      • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8.
      • Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:
       klasy 4-6 oraz 7-8.
      • Zakres merytoryczny:
       - pisownia wyrazów z „ó” i „u”, „rz” i „ż”, „ch” i „h”,
       - pisownia wyrazów z „ą”, „ę” „om”, „on”, „em”, „en”,
       - pisownia wyrazów wielką i małą literą,
       - pisownia „nie” z różnymi częściami mowy,
       - przenoszenie wyrazów,
       - stosowanie zasad interpunkcji.
      • Konkurs odbędzie się 21 lutego 2024 r.
      • Konkurs będzie polegał na napisaniu przez uczniów dyktanda ze słuchu.
      • Udział w konkursie należy zgłosić  nauczycielom języka polskiego.

      Nagrody dla laureatów:

      • Ogłoszenie wyników odbędzie się w terminie podanym
       przez organizatorów.
      • Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.

      Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

                                                        

                                                          Organizatorzy

     • WALENTYNKOWE LOVE

     • 14 lutego w naszej szkole obchodziliśmy ,,DZIEŃ ŚWIĘTEGO WALENTEGO‘’, w którym przekazaliśmy życzenia tym osobom, które darzymy sympatią i przyjaźnią . Od samego rana panował u nas radosny, pełny uniesienia nastrój - zaobserwować można było odświętny wystrój korytarza i sal, znaczną ilość czerwonych serduszek, gazetki szkolne oraz inne ozdoby kojarzące się z miłością i przyjaźnią. W bibliotece szkolnej uczniowie w czasie przerw czytali przygotowane dla nich książki o przyjaźni i pierwszych sympatiach. Samorząd Uczniowski w tym dniu zorganizował specjalną ,,Pocztę Walentynkową‘’, aby można było przekazać walentynkowe wyznania najbliższym. Szkolny listonosz nie narzekał na brak pracy, było bowiem wielu chętnych, którzy skorzystali z tej inicjatywy. Walentynki przyniosły społeczności szkolnej wiele radości. Dzień ten ma przypominać nam o tym, co jest w życiu najważniejsze – o miłości i pozwala zastanowić się nad nią, a w plastikowym, symbolicznym serduszku dostrzec coś więcej niż tylko przedmiot. Świętowanie walentynkowe ma już wielu zwolenników pośród nas, bo uczy okazywania uczuć, a tym samym niesie radość i zadowolenie. 

       

      Opiekun SU Maria Narloch

      Foto: Paweł Rybacki

     • FERIE ZIMOWE NA SPORTOWO 2024

     • W dniach 5-9.02.2024 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej Wodzie zorganizowano „Ferie Zimowe Na Sportowo 2024”. W ich trakcie swoje sportowe umiejętności rozwijało 30 uczestników z klas 4-6. Jako pierwsze zajęcia rozpoczynały dziewczęta (09:00 – 11:00), po których do ćwiczeń przystępowała grupa chłopców (11:00-13:00).

       

      Cele zajęć:

      • zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
      • poprawa kondycji fizycznej i zdrowotnej uczestników
      • kształtowanie pozytywnej motywacji do zajęć nadobowiązkowych
      • wytwarzanie postaw i nawyków higieniczno-zdrowotnych
      • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i współćwiczących
      • podnoszenie sprawności fizycznej na wyższy poziom

       

      W dniu dzisiejszym miało miejsce uroczyste zakończenie. W jego trakcie dyplomy, słodkości oraz drobne upominki rzeczowe wszystkim małym sportowcom wręczała Dyrekcja naszej placówki oraz Sekretarz Gminy – p. Łukasz Łangowski.

       

      W imieniu opiekunów dziękuję wszystkim osobom oraz instytucjom, które wsparły nas w organizacji tegorocznych ferii.

      Pomogli nam:

      – Urząd Miasta Czarna Woda

      – Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie

      – p. Łukasz Łangowski – Sekretarz Gminy Czarna Woda

      – p. Sebastian Schmidt – Przewodniczący Rady Miasta Czarna Woda

      – p. Piotr Dorosz – Radny Miasta Czarna Woda

      – p. Adam Gradowski – Radny Miasta Czarna Woda

      – p. Witold Bohla – Radny Miasta Czarna Woda

      – p. Rafał Połom – Radny Miasta Czarna Woda

      – KS „Wda” Czarna Woda

       

       

       

      Opracowanie+foto: Paweł Rybacki

       

     • BAL KARNAWAŁOWY W RYTMIE DISCO!!!

     • We wtorek 13 lutego w naszej szkole odbędzie się bal karnawałowy z DJ.

      Klasy 1-3 SP od godz. 16.00 do 18.00

      Klasy 4-8 SP od godz. 17.30 do 19.30

      W karnawałowy szał - ostatki będzie: DJ, słodkie niespodzianki, atrakcje, konkursy i co najważniejsze szalona, dobra zabawa.

      Na uczestnictwo ucznia wymagana jest pisemna zgoda rodzica. Druki w poniedziałek będą wydawać  wychowawcy klas.

      Bardzo mile widziane będą przebrania, stroje karnawałowe. 

      Organizatorzy: samorząd uczniowski i uczniowie klasy 8a SP wraz z rodzicami.