• ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO

     • „Zainteresowania i pasje – mój sposób na zdrowie psychiczne”.

      W ramach odchodów Dnia Zdrowia Psychicznego w naszej szkole zorganizowaliśmy konkurs profilaktyczny,  którego celem było promowanie pozytywnej profilaktyki, odkrywanie przez uczniów swoich zainteresowań, hobby oraz aktywnego i twórczego spędzania  wolnego czasu. Jury nie miało łatwego zadania, po długich debatach ogłoszono wyniki, które prezentujemy poniżej:

      Klasy 1-3

      I miejsce – Hubert Osowski i Eryk Kuchta

      II miejsce – Igor Wierzbicki i Tobiasz Gołębiewski

      III miejsce Franciszek Klein i Maja Cybulska

      Wyróżnienia:

      Aleksandra Prabucka

      Maciej Korda

      Rozalia Wera

      Konrad Bartoszewicz

      Marcel Peplinski

      Maja Laskowska

      Oskar Backhaus

      Antoni Bakhaus

      Jagoda Wysokińska

      Kacper Górka

      Klasy 4-8

      I miejsce – Marta Kuklińska i Amelia Drewczyńska

      II miejsce – Monika Gerigk i Magdalena Klein

      III miejsce – Ewa Sobczak i Antonina Milewska

      Wyróżnienia:

      Oskar Zarembski

      Wszystkim uczniom biorącym udział bardzo dziękujemy!

       

      Pedagog szkolny

      Maria Narloch

     • PRZERWA NA CZYTANIE!

     • 27 października nasza szkoła brała udział w  III Międzynarodowej edycji VII Ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”. Wydarzenie było realizowane w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

      Tego dnia uczniowie oraz nauczyciele czytali na szkolnych korytarzach, w salach lekcyjnych, w świetlicy oraz w specjalnie przygotowanych strefach czytania. Pierwszakom i drugoklasistom głośno czytały starsze koleżanki z 8 b oraz nauczyciele. Warto dodać, że bibliotekę szkolną oblegały tłumy  wypożyczających  książki, bo każdy chciał wziąć udział w biciu rekordu w czytaniu na przerwie. Okazało się, wspólne czytanie (a czytało w sumie aż 211 osób) daje wiele radości. Można więc śmiało powiedzieć, że cele akcji, m. in. promowanie czytelnictwa, integracja szkolnej społeczności oraz zachęcanie dzieci i młodzieży do sięgania po książkę w każdym miejscu i w każdej sytuacji, zostały osiągnięte.
                                                             

      BRAWO WY!
      Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i zapraszamy  do udziału w akcji za rok! 

                                                                                      Koordynator akcji- Alicja Kuchta

     • ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO

     • W minionym tygodniu ze środków własnych zakupiliśmy sprzęt sportowy, który będzie wykorzystywany na lekcjach wychowania fizycznego jak również w trakcie dodatkowych zajęć sportowych, na które z chęcią uczęszczają uczniowie naszej placówki.

       

      Zakupione zostały:

      - rakietka do tenisa stołowego Donic Top Team – 7 sztuk,

      - zestaw do badmintona Talbot Torro 2 – 5 zestawów,

      - skakanka z licznikiem Profit Anteros – 10 sztuk,

      - uchwyt do tenisa stołowego z siatką Point Master Clipper – 1 zestaw.

       

      Zakup możliwy był dzięki przychylności Dyrekcji Szkoły, której w imieniu nauczycieli wychowania fizycznego serdecznie dziękuję za przekazanie środków finansowych na zakup w/w sprzętu oraz za troskę o jak najlepsze warunki do rozwijania wśród wszystkich naszych podopiecznych zamiłowania do szeroko pojętej aktywności fizycznej. DZIĘKUJEMY!

       

      Opracowanie: Paweł Rybacki

     • PRZERWA NA CZYTANIE – BICIE REKORDU W CZYTANIU NA PRZERWIE.

     • ZNOWU BIJEMY  REKORD 
      W CZYTANIU  NA PRZERWIE!

      Po raz drugi przyłączamy się do organizowanej  przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

      W naszej szkole akcja czytelnicza odbędzie się 27 października (czwartek). Tego dnia wystarczy przynieść ze sobą lub wypożyczyć w szkolnej bibliotece książkę i czytać na przerwach śródlekcyjnych. Najmłodszym uczniom w specjalnie przygotowanej  strefie czytania czytać będą starsi koledzy  i koleżanki oraz nauczyciele.

      Wszystkich uczniów i nauczycieli gorąco prosimy o zaangażowanie-
       pobijmy zeszłoroczny rekord!

     • SZKOLNY KONKURS WIEDZY O SPORCIE KLAS 4-6

     • 19 października (środa) w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej Wodzie zorganizowano SZKOLNY KONKURS WIEDZY SPORCIE, w którym udział wzięło 68 uczniów z klas 4-6 (dziewczęta-37, chłopcy-31). Uczestnicy zmierzyli się z 30 pytaniami za 1 punkt, na które należało odpowiedzieć TAK lub NIE oraz 10 pytaniami testowymi (a,b,c,d) za 2 punkty. Nie zabrakło również pytania bonusowego za 5 punktów, w którym podobnie jak w konkursie wiedzy w klasach 7-8, należało podać aktualne miejsce Igi Świątek w Rankingu WTA.

      W dniu dzisiejszym uczniowie z najwyższą ilością zdobytych punktów odebrali z rąk p. dyrektora Józefa Milewskiego dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

      Wszystkim konkursowiczom serdecznie dziękujemy za chęć wzięcia udziału w naszej zabawie. Każdy z Was oczywiście wzbogacił swoje szkolne konto o dodatkową ocenę celującą z wychowania fizycznego.

       

      KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

       

      • Dziewczęta:

      1 miejsce: Marta Kuklinska-4a (39/55pkt)

      2 miejsce: Agata Krajnik-4a, Jagoda Piwnicka-6a (36/55pkt)

      3 miejsce: Ewa Sobczak-4a (35/55pkt)

      4 miejsce: Lena Jędrzejewska-6a (34/55pkt)

      5 miejsce: Helena Janikowska-4a (33/55pkt)

       

      • Chłopcy:

      1 miejsce: Franciszek Nadolski-4a (45/55pkt)

      2 miejsce: Leon Wegner-5b, Szymon Pryba-5b (40/55pkt)

      3 miejsce: Julian Nadolski-4a (38/55pkt)

      4 miejsce: Felix Lewicki-4a (36/55pkt)

      5 miejsce: Rajmund Narloch-5b, Oliwier Szopiński-5b, Szymon Misterski-6a (35/55pkt)

       

      W imieniu organizatorów, którymi byli nauczyciele wychowania fizycznego, dziękuję wszystkim instytucjom i osobom, które wsparły nas w organizacji konkursu.

      Pomogli nam:

      –  Urząd Miasta Czarna Woda

      – Steico

      –  p. Anna Nadolska

      – p. Łukasz Łangowski – Sekretarz Gminy Czarna Woda

      – p. Sebastian Schmidt – Przewodniczący Rady Miasta Czarna Woda

      – p. Piotr Dorosz – Radny Miasta Czarna Woda

      – p. Adam Gradowski – Radny Miasta Czarna Woda

      – p. Witold Bohla – Radny Miasta Czarna Woda

      – p. Rafał Połom – Radny Miasta Czarna Woda

      – p. Sławomir Malinowski

      – p. Bartłomiej Tuszkowski

      – p. Borys Wirkus

      – p. Mateusz Baran

      – p. Błażej Birna

      – P. Patryk Jasiński

      – Seniorzy KS Wda Czarna Woda

      – Old Boys KS Wda Czarna Woda

       

       

      Opracowanie: Paweł Rybacki

     • KONKURS HISTORYCZNY „OJCOWIE NIEPODLEGŁEJ POLSKI”

     • ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE

      NA WYKONANIE ALBUMU „OJCOWIE NIEPODLEGŁEJ POLSKI”

      1. Cele konkursu:
      • kształtowanie postawy patriotycznej,
      • budzenie zainteresowania historią Polski,
      • rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania
       z informacji zawartych  w różnych źródłach.
      1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII.
      2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu albumu przedstawiającego Ojców Niepodległej Polski- ich życiorysu oraz dokonań. W pracy należy zaprezentować co najmniej czterech twórców naszej niepodległości.
      3. Format pracy A4, technika dowolna. Można wykorzystać zdjęcia, ilustracje, kserokopie oraz wydruki komputerowe.

      5. Prace należy dostarczyć do 7 listopada do biblioteki szkolnej.

      6. Kryteria oceny prac:

      • zgodność z tematem,
      • poprawność merytoryczna i językowa,
      • bogactwo, różnorodność treści i materiałów,
      • oryginalność, kreatywność oraz estetyka wykonania pracy.

      7. Nagrody:

      • pozytywne uwagi dla wszystkich uczestników,
      • za zajęcie I, II, III miejsca- nagrody książkowe/rzeczowe, dyplomy, oceny celujące z historii.

          8. Organizatorzy konkursu: Alicja Kuchta, Robert Mollin.

       

       

                                   

       

     • PODZIĘKOWANIA DLA FIRMY STEICO

     • W imieniu dyrekcji, grona pedagogicznego oraz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie chciałbym serdecznie podziękować firmie STEICO za pomoc finansową udzieloną naszej placówce. Dzięki wsparciu największego pracodawcy w gminie mogliśmy kolejny raz zakupić sprzęt sportowy, który wykorzystywany będzie na lekcjach wychowania fizycznego jak również zajęciach dodatkowych organizowanych przez naszą placówkę oraz Urząd Miasta Czarna Woda.

      Zakupione zostały:

      - piłka nożna Select Futsal – 1 sztuka

      - rakietka do tenisa stołowego Donic Top Team – 6 sztuk

      - siatka na piłki Select – 2 sztuki

      - piłeczki do ping ponga – 12 sztuk (2 zestawy)

      - zestaw do badmintona Talbot Torro 2 – 5 sztuk/zestawów

      - skakanka z licznikiem Profit Anteros – 10 sztuk

      DZIĘKUJEMY!

       

      Opracowanie: Paweł Rybacki

     • ŚLUBOWANIE I PASOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

     • W czwartek 13 października odbyła się w naszej szkole szczególna uroczystość – ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych. Publiczność w osobach rodziców, a nawet dziadków, dopisała bardzo licznie. Wychowawczynie klas tj.  klasy 1a SP (17 uczniów) p. Monika Langowska i klasy 1b SP (17 uczniów) p. Karolina Smaglińska, przygotowały uczniów do tego ważnego zdarzenia. I tu pierwszaki były wspaniałe, pokazały czego już się nauczyli: zatańczyli  poloneza, pięknie recytowali wiersze, śpiewali piosenki. Pierwszaki ślubowali…..

      Ślubuję być dobrym Polakiem,

      dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.

      Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,

      jak dla niej pracować kiedy urosnę .

      Będę się starał swym zachowaniem,

      Sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

      Następnie Dyrektor Szkoły dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. Wszyscy uczniowie złożyli swój pierwszy bardzo ważny podpis przez odciśnięcie paluszka na pamiątkowym dyplomie.

      Można powiedzieć egzamin zdany. Takich pierwszaków chętnie witamy w naszej szkole i mamy nadzieję na ich wspaniałą dalszą edukację i wszechstronny rozwój.

     • REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „TA KSIĄŻKA UCZY BYCIA PRZYJACIELEM”

     • Regulamin szkolnego konkursu

      „Ta książka uczy bycia przyjacielem”

      1. Cele konkursu:
      • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
      • rozwijanie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci,
      • kształtowanie zdrowej rywalizacji,
      • doskonalenie umiejętności językowych.
      1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII.
      2. Uczestnik projektuje i wykonuje ilustrację do książki oraz przygotowuje krótką wypowiedź pisemną, w której uzasadnia, że wybrana książka uczy  bycia przyjacielem.
      3. Praca musi zawierać tytuł książki oraz imię i nazwisko jej autora.
      4. Format pracy- nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
      5. Technika prac- dowolna.
      6. Kryteria oceny pracy:
      • zgodność projektu z treścią utworu,
      • umieszczenie tytułu książki oraz nazwiska autora.
      • estetyka wykonania.
      • kreatywność autora pracy.
      • poprawność opisu.
      1. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI
       oraz VII-VIII.
      2. Prace należy dostarczyć do 24 października do biblioteki szkolnej.
      3. Nagrody:
      • pozytywne uwagi dla wszystkich uczestników
      • za zajęcie I, II, III miejsca- nagrody książkowe/rzeczowe, dyplomy, oceny celujące z j. polskiego.
      1. Organizatorzy konkursu: Anna Jędrzejewska, Monika Kłopotek- Główczewska,

                                                           Alicja Kuchta, Larysa Mleczko                                                                                                                                                                                  

       

      Regulamin szkolnego konkursu

      „W kilku strofach o przyjaźni”

       

      1.Cele konkursu:

      - rozwijanie wrażliwości poetyckiej;

      - popularyzacja poezji wśród dzieci i młodzieży;

      - rozbudzanie wrażliwości na piękno języka ojczystego;

      - poszukiwanie nowych talentów;

      - doskonalenie umiejętności językowych.

      2.Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII.

      3. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI oraz VII-VIII.

      4. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie wiersza  o przyjaźni lub przyjacielu.

      5. Wiersz :

      • musi mieć tytuł,
      • powinien być napisany samodzielnie i zawierać co najmniej osiem wersów,
      • mile widziane rymy, epitety , przenośnie, porównania i inne środki językowe.

             6. Prace należy dostarczyć do 24 października do biblioteki szkolnej.

             7. Nagrody:

      • pozytywne uwagi dla wszystkich uczestników.
      • za zajęcie I, II, III miejsca- nagrody książkowe/rzeczowe, dyplomy, oceny celujące z j. polskiego.

             8. Organizatorzy konkursu: Anna Jędrzejewska, Monika Kłopotek- Główczewska,
                                                              Alicja Kuchta, Larysa Mleczko.

       

       

       

     • ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO W NASZEJ SZKOLE

     • Piątek minął nam pod znakiem dbałości o zdrowie psychiczne. W związku z obchodzonym Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego odbyły się w naszej szkole warsztaty, w których udział wzięli uczniowie z wybranych klas. Celem spotkań  było uświadomienie potrzeby dbałości przede wszystkim o zdrowie psychiczne. Uczniowie dowiedzieli się jak minimalizować ryzyko zaburzeń psychicznych, jak troszczyć się o siebie, czego potrzebuje nasz mózg, aby dobrze funkcjonować. Młodzież dzieliła się swoimi sposobami na troski i smutki, a na koniec powstał wielki plakat z radami od uczniów dla uczniów. Kto chciał, mógł również wziąć udział w konkursie profilaktycznym: „Nasze hobby i pasje -  sposobem na zdrowie psychiczne” – wyniki niebawem. W ramach obchodów DZP klasy ósme pojadą do kina na film „Johnny”.

      Dzień Zdrowia Psychicznego miał na celu uświadomić nam, jak ważne jest zadbanie zarówno o zdrowe ciało, jak i zdrowego ducha oraz to, że- tak naprawdę- to od nas w dużym stopniu zależy, jak będziemy sobie radzić z codziennością – jej wyzwaniami, problemami, ale i celami, które sobie wyznaczamy.

      Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie!!!

      Koordynatorka Dnia Zdrowia Psychicznego

      Pedagog Maria Narloch

     • PROGRAM ,,UMIEM PŁYWAĆ''

     • Poraz kolejny Gmina Czarna Woda realizuje w naszej szkole program ,, Umiem pływać''. Edycja programu jest skierowana dla uczniów klas 3 szkoły podstawowej. Liczba uczestników to 32 dzieci, które w środy wyjeżdżają autokarem pod opieką nauczycieli do AQUAPARKU  w Chojnicach. Szkolenie obejmuje 10 wyjazdów. Zajęcia z dziećmi na basenie prowadzą doświadczeni instruktorzy WOPR. Po wysokiej frekwencji i widocznym zadowoleniu dzieci oraz rodziców wnioskujemy, że program jest bardzo potrzebny, stanowi atrakcję, odskocznię od codzienności szkolnej. BARDZO DZIĘKUJEMY!

     • SZKOLNY KONKURS WIEDZY O POLSKIM SPORCIE

     • SZKOLNY KONKURS WIEDZY O POLSKIM SPORCIE

       

           5 października (środa) w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej Wodzie zorganizowano SZKOLNY KONKURS WIEDZY O POLSKIM SPORCIE, w którym udział wzięło 56 uczniów z klas 7-8. Uczestnicy zmierzyli się z 50 pytaniami za 1 punkt, na które należało odpowiedzieć TAK (+) lub NIE (-). Nie zabrakło również pytania bonusowego za 5 punktów, w którym należało podać aktualne miejsce Igi Świątek w Rankingu WTA. W dniu dzisiejszym uczniowie z najwyższą ilością zdobytych punktów odebrali z rąk p. dyrektora Józefa Milewskiego dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

       

           Wszystkim konkursowiczom serdecznie dziękujemy za chęć wzięcia udziału w naszej zabawie. Jej głównym celem było pogłębianie dumy z bycia Polakiem, poszerzanie wiedzy na temat polskiego sportu oraz umożliwienie naszym podopiecznym zdobycia dodatkowej oceny celującej z wychowania fizycznego, bez względu na uzyskany wynik.

       

      KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

       

      Dziewczęta:

      1 miejsce: Marta Pęska 8b (36/55pkt)

      2 miejsce: Aleksandra Czerwionka 8c (34/55pkt)

      3 miejsce: Amelia Gełdon 8b (33/55pkt)

      4 miejsce: Anastazja Klein 7a (32/55pkt)

       

      Chłopcy:

      1 miejsce: Michał Nierzwicki 8c (45/55pkt)

      2 miejsce: Dominik Gwizdała 8b (44/55pkt)

      3 miejsce: Łukasz Polakowski 7a (39/55pkt)

      4 miejsce: Antoni Nadolski 8c (36/55pkt)

       

           W imieniu organizatorów, którymi byli nauczyciele wychowania fizycznego, dziękuję wszystkim instytucjom i osobom, które wsparły nas w organizacji konkursu.

      Pomogli nam:

      –  Urząd Miasta Czarna Woda

      – Steico

      – p. Łukasz Łangowski – Sekretarz Gminy Czarna Woda

      – p. Sebastian Schmidt – Przewodniczący Rady Miasta Czarna Woda

      – p. Piotr Dorosz – Radny Miasta Czarna Woda

      – p. Adam Gradowski – Radny Miasta Czarna Woda

      – p. Witold Bohla – Radny Miasta Czarna Woda

      – p. Rafał Połom – Radny Miasta Czarna Woda

      – p. Sławomir Malinowski

      – p. Bartłomiej Tuszkowski

      – p. Borys Wirkus

      – p. Mateusz Baran

      – p. Błażej Birna

      – P. Patryk Jasiński

      – Seniorzy KS Wda Czarna Woda

      – Old Boys KS Wda Czarna Woda

       

       

      Opracowanie: Paweł Rybacki