• NIE BĘDZIE OBIADÓW!

     • UWAGA!
      Z powodu awarii w kuchni 1 i 2 czerwca nie będzie obiadów.
      Bardzo proszę o zaopatrzenie dzieci w większą ilość kanapek.
      O dalszych działaniach szkoła powiadomi Państwa natychmiast.
      Za utrudnienia przepraszam -dyrektor szkoły.

     • SPRAWDZIAN ÓSMOKLASISTY 2023

     • SPRAWDZIAN ÓSMOKLASISTY 2023

      W tym roku szkolnym uczniowie klas ósmych 8a, 8b i 8c SP, napisali sprawdzian ósmoklasisty, jeszcze w „ starej’’ formie tj. z trzech przedmiotów. Napisanie sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej i warunkiem przystąpienia do systemu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Sprawdzian ten jest ich pierwszym egzaminem państwowym, którego wyniki mają olbrzymi wpływ na dostanie się do wymarzonych szkół ponadpodstawowych. Ze względu na wcześniejszą pandemię i pracę zdalną, sprawdzian został przesunięty z kwietnia br. na 23, 24 i 25 maja br. Z informacji przekazywanych przez MEN wynika, że terminy kwietniowe będą obowiązywały jeszcze dwa lata tj. obecne klasy siódme i szóste. Forma i przebieg sprawdzianu obejmowała tylko trzy przedmioty: język polski, matematyka i język angielski. Ze względów długiego okresu pracy zdalnej dopiero za trzy lata na sprawdzianie dojdzie czwarty przedmiot do wyboru przez ucznia tj. biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

      Do sprawdzianu w dniach 23, 24 i 25 maja przystąpiło 55 uczniów z klasy 8a, 8b i 8c SP:

      1. Język polski – 120 minut.
      2. Matematyka – 100 minut.
      3. Język angielski – 90 minut.

      Frekwencja zdających i zespołów nadzorujących na wszystkich trzech częściach wyniosła 100%.

      W obecnej formie egzaminu wymagania i rodzaje zadań, określonych
      w nowej podstawie kształcenia ogólnego, zastosowano więcej zadań tzw. ,,otwartych’’ oraz typu PRAWDA-FAŁSZ.

      Przykładowe zadanie :

      1. Język polski

       

      1. Matematyka:

       

      1. Język angielski

      Przykładowe zadania pojawią się wkrótce.

       

      Nasi uczniowie sprostali wymaganiom, procedurom egzaminacyjnym, byli ubrani odświętnie i dali z siebie wszystko.

      WSZYSTKIM nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, za przygotowanie, gotowość i przeprowadzenie sprawdzianu ósmoklasisty, dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania.

      OKE w Gdańsku przekaże wyniki w strefie ZIU do szkół i dla uczniów 3 lipca br., a zaświadczenia wraz z trzema kopiami będą wydawane w szkole od 6 lipca br.

      ŻYCZYMY WYSOKICH WYNIKÓW !

      Opracował: Józef Milewski

       

       

       

     • ,,BORY TUCHOLSKIE W OCZACH DZIECKA''.

     • W dniu 19 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu odbyła sie uroczystość rozstrzygnięcia XXXI edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego ,, Bory Tycholskie w oczach dziecka''. Oprócz przybyłych laureatów, ich bnauczycieli i rodziców, wśród zaproszonych gości były władze powiatu świeckiego, Gminy Osie i przedstawiciele Lasów Państwowych. Co roku, w tematyce prac,  można zauważyć motywy przewodnie np. w poprzedniej edycji (4 lata temu) było dużo prac z zimorodkiem i bobrem. W tym roku na sporej liczbie prac górowały lis i dudek. Spośród nadesłanych 500 prac, z naszej szkoły, nagrodę Dyrektora GOK w Osiu otrzymała Antonina Milewska, uczennica klasy 8a SP.

      Serdecznie gratulujemy.

     • WODA JEST ZDROWA!

     • Potwierdzona informacja z SANEPIDu i MZK, woda w Czarnej Wodzie jest zdrowa i zdatna do picia. Prawdopodobnie były popełnione błędy pomiarowe.

     • KONKURS MITOLOGICZNY

     • Regulamin Szkolnego Konkursu Mitologicznego dla klas V-VII

      Cele konkursu:

      • Popularyzacja wiedzy o mitologii greckiej i jej ponadczasowości.
      • Rozwijanie zainteresowania uczniów kulturą starożytną.
      • Wdrażanie do samokształcenia.
      • Rozwijanie kreatywności uczniów.
      • Uświadomienie uczniom, jaki wpływ na język współczesny ma mitologia.

      Zasady ogólne konkursu:

      1. Zakres wymagań:
      • bogowie greccy( zakres władzy, atrybuty, mitologiczne pokrewieństwo);
      • znajomość mitów: o Syzyfie, o Prometeuszu, o Dedalu i Ikarze,
       o Demeter i Korze, o Orfeuszu i Eurydyce;
      • bohaterowie i ich losy- Herakles, Odyseusz, Tezeusz;
      • związki frazeologiczne wywodzące się z mitologii.
      1. Konkurs odbędzie się 26 maja 2022 r. i polegać będzie
       na rozwiązaniu testu zawierającego pytania otwarte i zamknięte.
      2.  Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy oraz ocenę celującą z języka polskiego.
      3. Chętnych proszę o zgłoszenie się do organizatorów do 22.05.2023r.
      4. Organizatorami konkursu są biblioteka szkolna oraz nauczyciele języka polskiego.

      Zapraszamy do udziału!