• SPOTKANIE Z PANEM MARCINEM

     • W dniu 12 marca klasa 3b spotkała się z panem Marcinem . Pan Marcin opowiedział dzieciom o swojej pracy . Pracuje jako ochroniarz na Lotnisku w Gdańsku. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób należy zachowywać się podczas odprawy bagażowej, co można przewozić w bagażu podręcznym, co w bagażu rejestrowanym. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji. Na koniec Pan Marcin zadawał uczniom pytania dotyczące wysłuchanych wcześniej informacji. Każdy uczeń , który dobrze odpowiedział na pytanie otrzymał nagrodę . Wszystkie dzieci otrzymały upominki.

      Opracowanie : Jolanta Januszewska

     • „WITAJCIE W NASZEJ BAJCE!”

     • Nasz poniedziałek był inny niż wszystkie. Samorząd Uczniowski zaprosił uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły na apel „Mamy Talent -  Jesteś moją bajką”. Nasi uczniowie udowodnili, że w każdym z nich drzemie talent, trzeba go tylko odkryć. Dzisiejsze wydarzenie to spotkanie z uczniami pełnymi pasji i twórczego zapału. Występy wszystkich uczestników były czymś wyjątkowym. Dostarczyły nam radości, tanecznych ekscytacji i niezapomnianych przeżyć. Młodzi twórcy pokazali się z jak najlepszej, artystycznej strony. Wszystkie występy były doskonale dopracowane! Kochani, podziwiamy Wasze talenty, odwagę, zaangażowanie i oczywiście umiejętność radzenia sobie ze stresem. Ogromne brawa! Pamiętajcie - każdy z Nas ma swoją "supermoc"– trzeba ją tylko w sobie odnaleźć, a potem pielęgnować. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się podczas nowej edycji apelu w jeszcze większym gronie :)))

       

      Organizatorzy: Samorząd Uczniowski z Opiekunem.

      Foto: Paweł Rybacki

     • "W DARZE SERCA DZIECI-DZIECIOM"

     • Cała społeczność szkolna włączyła się z wielkim zaangażowaniem w akcję charytatywną na rzecz pomocy naszej uczennicy Klementyny. Zbiórka przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, zebraliśmy 5514 złotych!!! 

      Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Pracownikom Szkoły z całego serca za serce – DZIĘKUJEMY!!!

       

      Organizatorzy

     • SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

     • 21 lutego, w ramach obchodów Dnia Języka Ojczystego, odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny. Został on przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4-6 oraz klasy 7-8. Jego celem było  m.in. doskonalenie umiejętności poprawnego pisania. Do napisania dyktanda najeżonego trudnościami ortograficznymi oraz interpunkcyjnymi  przystąpiło 48 uczniów. Rywalizacja była niezwykle zacięta, a wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

      klasy 4-6

      I miejsce- Leon Wegner, kl.6 b
      II miejsce- Zuzanna Połom, kl.5 a
      III miejsce- Helena Janikowska, kl.5 a

      klasy 7-8

      I miejsce- Urszula Przybyłowicz, kl.7 a
      II miejsce- Anastazja Klein, kl. 8 a
      III miejsce- Maksymilian Warda, kl.8 a.

      Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Szkoły.
      Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy i życzymy sukcesów podczas kolejnych zmagań z ortografią!

                                                                                                          

      Opracowanie: Alicja Kuchta

      Foto: Paweł Rybacki

       

       

     • SZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY

     • SZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY

       

      CELE KONKURSU:

      1. Rozwijanie zainteresowań geograficznych uczniów.

      2. Rozbudzanie wśród uczniów ciekawości świata.

      3. Kształtowanie umiejętności orientacji na mapie Europy i świata.

       UCZESTNICY KONKURSU: uczniowie klas 4-8

      Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:

      Klasy 4-6 i klasy 7-8

      TEMATYKA KONKURSU:

      Tematyka konkursu związana jest ze znajomością mapy  świata, mapy Europy . Uczestnicy konkursu muszą wykazać się umiejętnością wiedzy rozpoznania najpopularniejszych gór, miast, rzek w Polsce i na świecie .

      Zapisu można dokonać u nauczyciela geografii: Ewa Łangowska

      Termin konkursu: 6-7 marca 2024 r                                                                                                      

      Czas trwania: 45 min.                                                                                                                                  

      Forma konkursu: pisemna                                                                                                                              

      Osoby, które otrzymają najwięcej punktów zostaną nagrodzone.

      ŹRÓDŁO WIEDZY:

      Atlas geograficzny, internet 

      Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie!

       

       

     • SZKOLNY KONKURS WIEDZY O SPORCIE

     • 22 lutego (czwartek) w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej Wodzie zorganizowano kolejny  KONKURS WIEDZY O SPORCIE, w którym wzięło udział 47 uczniów z klas 4-5. Uczestnicy zmierzyli się z 30 pytaniami za 1 punkt, na które należało odpowiedzieć PRAWDA/FAŁSZ oraz 10 pytaniami za 2 punkty (a,b,c,d). Nie zabrakło również pytania bonusowego za 5 punktów, w którym należało podać dyscyplinę określaną mianem „KRÓLOWEJ SPORTU”.

      W dniu dzisiejszym uczniowie z najwyższą ilością zdobytych punktów odebrali z rąk p. dyrektora Józefa Milewskiego dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

       

      WYNIKI KONKURSU:

      1 miejsce: Felix Lewicki (5a) – 40pkt

      2 miejsce: Zuzanna Połom (5a), Tymon Mickiewicz (5a) – 37pkt

      3 miejsce: Helena Janikowska (5a), Franciszek Nadolski (5a) – 36pkt

      4 miejsce: Klara Schmidt (4a) – 35pkt

      5 miejsce: Bartłomiej Przybyłowicz (4a) – 34pkt

       

      W imieniu organizatorów, którymi byli nauczyciele wychowania fizycznego, dziękuję wszystkim instytucjom i osobom, które wsparły nas w organizacji konkursu.

      Pomogli nam:

      – Urząd Miasta Czarna Woda

      – p. Sebastian Schmidt – Przewodniczący Rady Miasta Czarna Woda

      – p. Łukasz Łangowski – Sekretarz Gminy Czarna Woda

      – p. Piotr Dorosz – Radny Miasta Czarna Woda

      – p. Adam Gradowski – Radny Miasta Czarna Woda

      – p. Witold Bohla – Radny Miasta Czarna Woda

      – p. Rafał Połom – Radny Miasta Czarna Woda

      – Szkiełkowanie ZEFIR (p. Grzegorz Baczyński)

      – Hydrostacja.pl

      – Kajaki Sękowski

      – Stół Poproszę - manufaktura drewna i stali (p. Marcin Sztormowski)

      – Meble Tuszkowski - producent mebli tapicerowanych i drewnianych (p. Bartłomiej Tuszkowski)

      – KocieWianki

      – „Sałata” Marcin Sałata

      – p. Sławomir Malinowski

      – p. Borys Wirkus

      – p. Mateusz Baran

      – p. Michał Rubiszewski

      – p. Błażej Birna

      – KS Wda Czarna Woda

       

      Opracowanie+foto: Paweł Rybacki

     • KONKURS ORTOGRAFICZNY - zapraszamy do udziału.

     • REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

      Cele konkursu:

      • popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny,
      • doskonalenie umiejętności poprawnego pisania,
      • wdrażanie do pielęgnowania języka ojczystego,
      • rozwój zainteresowań humanistycznych oraz dociekliwości językowej.

      Zasady:

      • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8.
      • Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:
       klasy 4-6 oraz 7-8.
      • Zakres merytoryczny:
       - pisownia wyrazów z „ó” i „u”, „rz” i „ż”, „ch” i „h”,
       - pisownia wyrazów z „ą”, „ę” „om”, „on”, „em”, „en”,
       - pisownia wyrazów wielką i małą literą,
       - pisownia „nie” z różnymi częściami mowy,
       - przenoszenie wyrazów,
       - stosowanie zasad interpunkcji.
      • Konkurs odbędzie się 21 lutego 2024 r.
      • Konkurs będzie polegał na napisaniu przez uczniów dyktanda ze słuchu.
      • Udział w konkursie należy zgłosić  nauczycielom języka polskiego.

      Nagrody dla laureatów:

      • Ogłoszenie wyników odbędzie się w terminie podanym
       przez organizatorów.
      • Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.

      Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

                                                        

                                                          Organizatorzy

     • WALENTYNKOWE LOVE

     • 14 lutego w naszej szkole obchodziliśmy ,,DZIEŃ ŚWIĘTEGO WALENTEGO‘’, w którym przekazaliśmy życzenia tym osobom, które darzymy sympatią i przyjaźnią . Od samego rana panował u nas radosny, pełny uniesienia nastrój - zaobserwować można było odświętny wystrój korytarza i sal, znaczną ilość czerwonych serduszek, gazetki szkolne oraz inne ozdoby kojarzące się z miłością i przyjaźnią. W bibliotece szkolnej uczniowie w czasie przerw czytali przygotowane dla nich książki o przyjaźni i pierwszych sympatiach. Samorząd Uczniowski w tym dniu zorganizował specjalną ,,Pocztę Walentynkową‘’, aby można było przekazać walentynkowe wyznania najbliższym. Szkolny listonosz nie narzekał na brak pracy, było bowiem wielu chętnych, którzy skorzystali z tej inicjatywy. Walentynki przyniosły społeczności szkolnej wiele radości. Dzień ten ma przypominać nam o tym, co jest w życiu najważniejsze – o miłości i pozwala zastanowić się nad nią, a w plastikowym, symbolicznym serduszku dostrzec coś więcej niż tylko przedmiot. Świętowanie walentynkowe ma już wielu zwolenników pośród nas, bo uczy okazywania uczuć, a tym samym niesie radość i zadowolenie. 

       

      Opiekun SU Maria Narloch

      Foto: Paweł Rybacki

     • FERIE ZIMOWE NA SPORTOWO 2024

     • W dniach 5-9.02.2024 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej Wodzie zorganizowano „Ferie Zimowe Na Sportowo 2024”. W ich trakcie swoje sportowe umiejętności rozwijało 30 uczestników z klas 4-6. Jako pierwsze zajęcia rozpoczynały dziewczęta (09:00 – 11:00), po których do ćwiczeń przystępowała grupa chłopców (11:00-13:00).

       

      Cele zajęć:

      • zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
      • poprawa kondycji fizycznej i zdrowotnej uczestników
      • kształtowanie pozytywnej motywacji do zajęć nadobowiązkowych
      • wytwarzanie postaw i nawyków higieniczno-zdrowotnych
      • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i współćwiczących
      • podnoszenie sprawności fizycznej na wyższy poziom

       

      W dniu dzisiejszym miało miejsce uroczyste zakończenie. W jego trakcie dyplomy, słodkości oraz drobne upominki rzeczowe wszystkim małym sportowcom wręczała Dyrekcja naszej placówki oraz Sekretarz Gminy – p. Łukasz Łangowski.

       

      W imieniu opiekunów dziękuję wszystkim osobom oraz instytucjom, które wsparły nas w organizacji tegorocznych ferii.

      Pomogli nam:

      – Urząd Miasta Czarna Woda

      – Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie

      – p. Łukasz Łangowski – Sekretarz Gminy Czarna Woda

      – p. Sebastian Schmidt – Przewodniczący Rady Miasta Czarna Woda

      – p. Piotr Dorosz – Radny Miasta Czarna Woda

      – p. Adam Gradowski – Radny Miasta Czarna Woda

      – p. Witold Bohla – Radny Miasta Czarna Woda

      – p. Rafał Połom – Radny Miasta Czarna Woda

      – KS „Wda” Czarna Woda

       

       

       

      Opracowanie+foto: Paweł Rybacki

       

     • BAL KARNAWAŁOWY W RYTMIE DISCO!!!

     • We wtorek 13 lutego w naszej szkole odbędzie się bal karnawałowy z DJ.

      Klasy 1-3 SP od godz. 16.00 do 18.00

      Klasy 4-8 SP od godz. 17.30 do 19.30

      W karnawałowy szał - ostatki będzie: DJ, słodkie niespodzianki, atrakcje, konkursy i co najważniejsze szalona, dobra zabawa.

      Na uczestnictwo ucznia wymagana jest pisemna zgoda rodzica. Druki w poniedziałek będą wydawać  wychowawcy klas.

      Bardzo mile widziane będą przebrania, stroje karnawałowe. 

      Organizatorzy: samorząd uczniowski i uczniowie klasy 8a SP wraz z rodzicami.

     • SZKOLNY KONKURS WIEDZY O SPORCIE

     • 25 stycznia (czwartek) w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej Wodzie zorganizowano trzeci w obecnym roku szkolnym KONKURS WIEDZY O SPORCIE, w którym wzięło udział 50 uczniów z klas 6-8.

      Uczestnicy zmierzyli się z 30 pytaniami za 1 punkt, na które należało odpowiedzieć PRAWDA/FAŁSZ oraz 10 pytaniami za 2 punkty (a,b,c,d). Nie zabrakło również pytania bonusowego za 5 punktów, w którym należało podać gospodarza aktualnie rozgrywanych Mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn.

      W dniu dzisiejszym uczniowie z najwyższą ilością zdobytych punktów odebrali z rąk p. dyrektora Józefa Milewskiego dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

       

      WYNIKI KONKURSU:

      1 miejsce: Leon Wegner (6b) – 43/55pkt

      2 miejsce: Anastazja Klein (8a) – 32/55pkt

      3 miejsce: Oliwier Szopiński (6b), Nikodem Tracz (6b), Bartosz Strzelka (7a) – 31/55pkt

      4 miejsce: Maja Lamczyk (6b) – 30/55pkt

       

      W imieniu organizatorów, którymi byli nauczyciele wychowania fizycznego, dziękuję wszystkim instytucjom i osobom, które wsparły nas w organizacji konkursu.

      Pomogli nam:

      – Urząd Miasta Czarna Woda

      – p. Sebastian Schmidt – Przewodniczący Rady Miasta Czarna Woda

      – p. Łukasz Łangowski – Sekretarz Gminy Czarna Woda

      – p. Piotr Dorosz – Radny Miasta Czarna Woda

      – p. Adam Gradowski – Radny Miasta Czarna Woda

      – p. Witold Bohla – Radny Miasta Czarna Woda

      – p. Rafał Połom – Radny Miasta Czarna Woda

      – Szkiełkowanie ZEFIR (p. Grzegorz Baczyński)

      – Hydrostacja.pl

      – Kajaki Sękowski

      – Stół Poproszę - manufaktura drewna i stali (p. Marcin Sztormowski)

      – Meble Tuszkowski - producent mebli tapicerowanych i drewnianych (p. Bartłomiej Tuszkowski)

      – KocieWianki

      – „Sałata” Marcin Sałata

      – p. Sławomir Malinowski

      – p. Borys Wirkus

      – p. Mateusz Baran

      – p. Michał Rubiszewski

      – p. Błażej Birna

      – KS Wda Czarna Woda

       

       

      Opracowanie+foto: Paweł Rybacki

     • SPOTKANIA Z PRZYRODĄ

     • W dniu 22.01. uczniowie klasy 3b i 2b wzięli udział w pierwszym spotkaniu z cyklu "W przyjaźni z przyrodą". Tematem spotkania było przygotowanie zwierząt do zimy. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali opowiadania o zwierzętach i odpowiadali na zadawane pytania. Dziękujemy pani leśnik za spotkanie .

       

      Opracowała: Jolanta Januszewska

     • DZIEŃ BABCINEGO SWETRA I DZIADKOWEJ KAMIZELKI

     • Tak wiele zawdzięczamy naszym Babciom i Dziadkom, dlatego warto uczcić ten dzień w szczególny sposób. Są to święta, które dają naszym najbliższym wiele ciepła, radości i miłości, wnuczęta mogą okazać swój szacunek. Laurka, ręcznie zrobiony upominek, piosenka, wierszyk - na tę okazję każdy prezent jest dobry. Ważne, żeby był to prezent od serca, bo takie najbardziej cenią sobie Babcie i Dziadkowie. 22 stycznia nasi uczniowie wcielili się w Babcię i Dziadka. „Babcie” przyszły ubrane  w wełniany sweter, fartuszek, chustkę, a „dziadkowie” w  ulubioną kamizelkę, krawat, marynarkę czy czapkę. Jak na „swoje lata” wszyscy poruszali się po szkole bardzo energicznie i żwawo…młodsi, dyżurujący nauczyciele czasami nie mogli za nimi nadążyć….

      To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i dumy. Dzień, który ukazał nam, jak ważne są wydarzenia, spotkania i wspólnie spędzone chwile.

      Bardzo dziękuję rodzicom za pomoc.

       

      Opiekun SU Maria Narloch

      Foto: Paweł Rybacki

     • „Dzień babcinego swetra i dziadkowej kamizelki”.

     • „Dzień babcinego swetra i dziadkowej kamizelki”.

      Drodzy Uczniowie!

      Przed nami dwa wyjątkowe święta: Dzień Babci i Dzień Dziadka.

      Proponujemy, aby oprócz laurek, bombonierek i kwiatów uhonorować w oryginalny sposób naszych kochanych dziadków.

      Pomysł jest taki, abyśmy 22.01.(poniedziałek) wcielili się w naszą babcię lub dziadka. Możemy przyjść ubrani  w ulubiony, wełniany sweter babci (może być fartuszek, chustka, itp.) czy ulubiona kamizelkę dziadka (krawat, marynarka, czapka).

      Liczymy na waszą wyobraźnię i pomysłowość!!!

       

      Przewodnicząca SU

      Maja Lamczyk

     • DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA

     • 18 stycznia od wielu już lat obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka. Datę tę wybrano nieprzypadkowo, bowiem 18 stycznia  1882 roku urodził się twórca tego przesympatycznego misia - Alan Aleksander Milne.

      Miś o Małym Rozumku to ulubieniec również i naszych uczniów, dlatego z wielką radością i ogromnym zaangażowaniem wzięli oni udział w przygotowanych w szkolnej bibliotece obchodach tego święta. Dzieci m.in. poznały historię powstania książki „Kubuś Puchatek”, słuchały jej fragmentów, odpowiadały  na zagadki  i rozwiązywały zadania dotyczące mieszkańców Stumilowego Lasu. Trzecioklasiści wykonali ponadto  przepiękne laurki z życzeniami dla  Kubusia Puchatka.

      Autorzy wyróżnionych prac to: Hanna Ackermann kl.3 a, Oskar Backhaus kl.3 a, Emilia Galikowska kl. 3 a, Zuzanna Helta kl.3 b, Maciej Korda kl.3 b, Nina Sikora kl. 3 a oraz  Łucja Tocke kl.3 a.

      Uczniowie ci zostali nagrodzeni  Dyplomami Przyjaciela Kubusia Puchatka oraz książkami. Wszyscy autorzy laurek otrzymali słodkie małe co nieco.

      Dzień Kubusia Puchatka na pewno  będziemy wspominać z uśmiechem.

                                                                                                                                           

      Opracowała Alicja Kuchta