• ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ i 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej

     • „ Dziecko jest jutrem. Ono będzie pracownikiem, będzie obywatelem, będzie prawodawcą, ale….. czekać trzeba. Cierpliwie czekać. Czujnie czekać (…). Trzeba uświadomić sobie wagę, ciężar sprawy – wartość jej, cenę….”
                                                                                                                                                                Janusz Korczak

      Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty, Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie.

                 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy realizują i wspierają dzieło edukacji w Naszej Szkole.
      14 października nazywanym potacznie Dniem Nauczyciela, nie jest jedynie świętem nauczycieli. To święto całej szkolnej społeczności: nauczycieli, instytucji związanych ze szkolnictwem, pracowników administracji i obsługi, uczniów i ich rodziców. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie w pracę na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie, a szczególnie w nowym roku szkolnym.

      Nauczycielom i Wychowawcom życzę szczególnie dużo zdrowia, zadowolenia z pracy, wytrwałości w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu postaw młodego pokolenia, satysfakcji z odkrywania talentów i z osiąganych wyników.

      Wszystkim Pracownikom Naszej Szkoły życzę radości z wykonywanego zawodu, z codziennego bycia z uczniami i wychowankami, z uczestniczenia w tworzeniu ich przyszłej edukacji.

      W tym roku Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymali:

      1. Larysa Mleczko
      2. Marek Pruszak
      3. Monika Kłopotek -Główczewska
      4. Lucyna Prychła
      5. Wiesława Mioduszewska-Staniszewska
      6. Paweł Rybacki
      7. Paulina Baran
      8. Sylwia Polakowska
      9. Karolina Smaglińska
      10. Maria Narloch

      Rodzicom życzę cierpliwości w motywowaniu dzieci, natomiast uczniom niesłabnącej motywacji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

      Drodzy nauczyciele pragnę, aby nie zabrakło Wam zapału do kształtowania sumień, abyście uczyli dzieci pokonywania zła i kierowania się w życiu tylko dobrem. Potrzebne są nam wzorce i Wy, drodzy Nauczyciele jesteście takimi wzorcami.

      Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą wolne od pandemii, radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację, a także wychowanie tych, którzy są nadzieją narodu – dzieci i młodzieży.

                                                                                                            Dyrektor Szkoły mgr inż. Józef Milewski

     • ŚLUBOWANIE I PASOWANIE KLAS PIERWSZYCH

     • Pasowanie i ślubowanie klasy pierwszej


      W środę 11 października 2023r.  o godz. 9:00 w Publicznej Szkole Podstawowej
      w Czarnej Wodzie miało miejsce niezwykłe wydarzenie
      – ślubowanie klas pierwszych.
      W tym roku szkolnym składało je 35 uczniów pod opieką  wychowawczyń pani Lucyny Prychła i pani Moniki Prabuckiej. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście tj. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę Gminy Czarna Woda pan sekretarz Łukasz Łangowski i przedstawicielka Rady szkoły pani Agata Doering. Wszyscy, w kilku słowach życzyli dzieciom wielu sukcesów w naszej szkole i podziękowali nauczycielom i rodzicom za przygotowanie pierwszoklasistów do tego występu.
      Do tego ważnego dnia pierwszoklasiści przygotowywali się kilka tygodni, by wszystkim udowodnić, że nie są już przedszkolakami, lecz prawdziwymi uczniami. 
      Zanim pierwszaki zostały przyjęte do grona uczniów musiały wykazać się umiejętnościami śpiewu
      i deklamacji. Występ dzieci spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem widowni. Artyści po każdym występie byli nagradzani gromkimi brawami. 
      Następnie pierwszoklasistów czekało uroczyste ślubowanie ,w którym zobowiązały się do pilnej nauki
      i dbania o dobre imię swojej szkoły. Najbardziej emocjonującym momentem było uroczyste i tradycyjne pasowanie na ucznia symbolicznym wielkim ołówkiem przez p. dyr. Józefa Milewskiego i odcisk paluszkiem na dyplomie.
      Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie prezenty od rodziców. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości był jeszcze czas na pamiątkowe zdjęcia klas pierwszych. 

      Ten dzień na pewno pozostanie w pamięci każdego pierwszaka. 

               Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.

                                                                                                                                          Opracowała: Ewa Łangowska

      Foto: Paweł Rybacki

       

     • PODZIĘKOWANIA DLA FIRMY STEICO

     • W imieniu dyrekcji, grona pedagogicznego oraz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie chciałbym serdecznie podziękować firmie STEICO za pomoc finansową udzieloną naszej placówce. Dzięki wsparciu największego pracodawcy w gminie mogliśmy kolejny raz zakupić sprzęt sportowy, który wykorzystywany będzie na lekcjach wychowania fizycznego jak również zajęciach dodatkowych organizowanych przez naszą placówkę oraz Urząd Miasta Czarna Woda.

       

      Zakupione zostały:

      - materac gimnastyczny 200cm x 120cm x 10cm – 2 sztuki

      - worek do skakania 70cm – 6 sztuk

      - znacznik żółty Givova roz.S – 15 sztuk

       

      DZIĘKUJEMY!

       

      Opracowanie + foto: Paweł Rybacki

     • POLICJANT U UCZNIÓW KLAS 1 SP

     • Bezpieczna droga do szkoły/do domu.

      Wraz z początkiem roku szkolnego, w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych, policjanci prowadzą działania profilaktyczno-edukacyjne: „Bezpieczna droga do szkoły i do domu”.  Dnia 10 października 2023 roku  uczniowie klas 1a i 1b  SP uczestniczyli w spotkaniu z panią dzielnicową Anną Słomińską z komisariatu policji w Kaliskach. Celem spotkania było uświadomienie uczniom, jak ważne jest ich bezpieczeństwo. Policjantka rozmawiała
      z uczniami o prawidłowym przekraczaniu jezdni, poruszaniu się po niej w przypadku braku chodnika lub pobocza i zachowaniu w miejscach oczekiwania na przyjazd autobusów. Uczniowie wykazali się dużą znajomością podstawowych zasad w ruchu drogowym. Policjantka podkreślała, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych na odzieży, plecakach, zwłaszcza po zmroku. Tłumaczyła, że kiedy piesi są widoczni dla innych uczestników ruchu drogowego, stają się bardziej bezpieczni. Część spotkania dotyczyła zachowania się w przypadku ataku groźnego psa, czyli ułożenie ciała w pozycji ‘’żółwia’’. Dzieci chętnie demonstrowały jak prawidłowo bronić się przed agresywnym psem. Spotkanie dotyczyło również kontaktów z osobami obcymi oraz zachowaniu się w sytuacja niebezpiecznych np. pożar, wypadek drogowy, czy zasłabnięcie. Okazało się, że wszyscy uczniowie znają numer alarmowy 112 i jeszcze działające numery 999, 998, 997. Na koniec spotkania policjantka wraz z wychowawczyniami rozdała migające odblaski na rękaw, rower lub plecak.  Ciekawym i pouczającym okazał się film instruktażowy: „Bezpieczeństwo w szkole”, który polecamy wszystkim!

      Opracowała: Józef Milewski

     • GOŚCIE W KLASIE 3B

     • Dnia 28 września w klasie 3B odbyło się spotkanie z Panią Zuzanną Nadolną dotyczące bezpieczeństwa podczas obcowania z psem oraz o rodzajach psów współpracujących z człowiekiem.

      Zajęcia obejmowały na wstępie krótki opis udomowienia psów, w rozwinięciu była mowa o psach służbowych, policyjnych, asystujących osobom niepełnosprawnym, dogoterapeutycznych, tropiących itd. Następna część zawierała bezpieczne zachowania w kontaktach z psami, zarówno tymi, które dzieci znają, jak i obcymi.  Mówiono o tym, jak należy postępować w sytuacjach codziennych, jak i tych niebezpiecznych, dzieci miały przedstawione to w postaci filmów animowanych. Pokazano w formie obrazkowej mowę ciała psów, jak ją odczytywać i co oznacza oraz robić w sytuacji, gdy pies nie jest gotowy na kontakt z człowiekiem. Na koniec, dzieci zadawały pytania odnośnie przedstawionych treści i były aktywnie zaangażowane podczas całych zajęć. Pierwsze spotkanie zakończyło się zadaniem dla uczniów - narysowanie psa, dowolną techniką plastyczną.

      Druga część spotkania, która obyła się 5 października, przebiegła w towarzystwie suczki Rivii, która uczestniczyła na zajęciach z dziećmi w klasie. Dzieci bardzo dobrze zachowały się podczas kontaktu z psem, były spokojne, ciche, nie wykonywały gwałtownych ruchów, zapamiętały dobrze poprzednie wskazówki i to jak zachowywać się przy kontakcie z psem. Następnie uczniowie oglądali pokaz psich sztuczek oraz zadawały pytania odnośnie psa i współpracowania z nim. Później, chętne dzieci mogły wykonać wybraną sztuczkę z psem pod pieczą jego przewodniczki. Na koniec zajęć zostały wytypowane najładniejsze prace wykonane przez chętne dzieci, jednakże był to trudny wybór, zatem wszystkie zostały docenione i nagrodzone. 

       

      Opracowała Jolanta Januszewska

     • KONKURS W SZKOLNEJ BIBLIOTECE !

     • Zapraszamy do udziału w konkursach


      „Warto mnie przeczytać!- reklama książki

      1. Cele konkursu: popularyzacja czytelnictwa, rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych, rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej.
      2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8.
      3. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu plakatu reklamującego ulubioną książkę.
      4. Praca w formacie A4 lub A3 wykonana dowolną techniką powinna zawierać hasło reklamowe oraz elementy graficzne.
      5. Na prace czekamy w bibliotece szkolnej do 25 października 2023 r.
      6. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4-6
       oraz 7-8.

      Konkurs pięknego czytania wierszy Wisławy Szymborskiej

      1. Cele konkursu: popularyzacja twórczości Wisławy Szymborskiej, kształcenie umiejętności pięknego czytania, budzenie wrażliwości
       na piękno słowa pisanego, uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze.
      2.  Konkurs adresowany jest do uczniów klas 6-8.
      3. Uczniowie zgłaszający się do konkursu przygotowują do przeczytania jeden wiersz Wisławy Szymborskiej  dowolnie przez siebie wybrany.
      4. Interpretacja wybranego utworu nie może przekraczać 5 minut.
      5. Ocenie podlegać będą: dobór wiersza, płynność i poprawność czytania, wyrazistość, dykcja oraz interpretacja czytanego wiersza.
      6. Konkurs odbędzie się 25 października w bibliotece szkolnej.
      7. Osoby chętne do udziału w konkursie proszę o zgłaszanie się
       do polonistek lub do biblioteki szkolnej do 20.10.2023 r.

                                                           Zapraszamy!

             Organizatorzy: Alicja Kuchta, Anna Jędrzejewska, Larysa Mleczko,
                                          Monika Kłopotek- Główczewska

     • SZKOLNY KONKURS WIEDZY O SPORCIE

     • 2 października (poniedziałek) w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej Wodzie zorganizowano SZKOLNY KONKURS WIEDZY O SPORCIE, w którym wzięło udział 37 uczniów z klas 7-8.

      Uczestnicy zmierzyli się z 30 pytaniami za 1 punkt, na które należało odpowiedzieć TAK (+) lub NIE (-) oraz 10 pytaniami za 2 punkty (a,b,c,d). Nie zabrakło również pytania bonusowego za 5 punktów, w którym należało podać kraj, z którego pochodzi obecny trener męskiej reprezentacji siatkarzy.

      W dniu dzisiejszym uczniowie z najwyższą ilością zdobytych punktów odebrali z rąk p. dyrektora Józefa Milewskiego dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

      Wszystkim konkursowiczom serdecznie dziękujemy za chęć wzięcia udziału w naszej zabawie. Jej głównym celem było poszerzanie wiedzy na temat szeroko pojętego sportu oraz umożliwienie naszym podopiecznym zdobycia dodatkowej oceny celującej z wychowania fizycznego, bez względu na uzyskany wynik.

       

      WYNIKI KONKURSU:

      • Dziewczęta:

      1 miejsce: Zofia Lipkowska 7a (32/55pkt)

      2 miejsce: Martyna Litwińska 8a (30/55pkt)

      3 miejsce: Jagoda Piwnicka 7a (29/55pkt)

      • Chłopcy:

      1 miejsce: Szymon Górnowicz 7a (39/55pkt)

      2 miejsce: Maksymilian Warda 8a; Adrian Pluskota 8a (36/55pkt)

      3 miejsce: Aleksander Warda 8a (33/55pkt)

       

      W imieniu organizatorów, którymi byli nauczyciele wychowania fizycznego, dziękuję wszystkim instytucjom i osobom, które wsparły nas w organizacji konkursu.

      Pomogli nam:

      – p. Sebastian Schmidt – Przewodniczący Rady Miasta Czarna Woda

      – p. Łukasz Łangowski – Sekretarz Gminy Czarna Woda

      – p. Piotr Dorosz – Radny Miasta Czarna Woda

      – p. Adam Gradowski – Radny Miasta Czarna Woda

      – p. Witold Bohla – Radny Miasta Czarna Woda

      – p. Rafał Połom – Radny Miasta Czarna Woda

      – Szkiełkowanie ZEFIR (p. Grzegorz Baczyński)

      – Hydrostacja.pl

      – Kajaki Sękowski 

      – Stół Poproszę - manufaktura drewna i stali (p. Marcin Sztormowski)

      – Meble Tuszkowski - producent mebli tapicerowanych i drewnianych (p. Bartłomiej Tuszkowski)

      – KocieWianki

      – „Sałata” Marcin Sałata

      – p. Sławomir Malinowski

      – p. Borys Wirkus

      – p. Mateusz Baran

      – p. Michał Rubiszewski

      – p. Błażej Birna

      – KS Wda Czarna Woda

       

      Opracowanie + foto: Paweł Rybacki

     • MISTRZOSTWA POWIATU W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

     • 3 pażdziernika (wtorek) w Kaliskach rozegrano Mistrzostwa Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych. W Igrzyskach Dzieci (klasy 4-6) wystartowali nasi chłopcy, którzy możliwość udziału na tym szczeblu rozgrywek wywalczyli sobie na niedawnych Mistrzostwach Rejonu.

      Występ naszych lekkoatletów w dniu dzisiejszym z pewnością możemy uznać za udany. W gronie 8 reprezentacji z Powiatu Starogardzkiego zajęli 4 miejsce, a przy odrobinie szczęścia mogli nawet wejść na przysłowiowe „pudło”. Opiekunką miłośników biegania z Czarnej Wody była p. Justyna Schmidt.

      Naszą szkołę reprezentowali: Franciszek Nadolski, Julian Nadolski, Olaf Baczyński, Oliwier Szopiński, Rajmund Narloch, Szymon Pryba, Aleksander Homa

       

      BRAWO PANOWIE!

       

      Opracowanie: Paweł Rybacki

      Foto: Justyna Schmidt

     • KONKURS !!! „Z PROFILAKTYKĄ NA TY”

     • Konkurs !!!

      Zapraszamy chętne osoby do udziału w szkolnym konkursie profilaktycznym:

      „Z profilaktyką na Ty”

      Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas z I-VIII.

      KLASY I-III - Konkurs  plastyczny

      Uczniowie klas I – III przygotowują pracę plastyczną nt. 

      „Wiem co robić, aby być zdrowym”.

      • Konkurs ma charakter indywidualny,
      • prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką,
      • format pracy: A-4, A- 3,
      • uczeń może złożyć tylko jedną pracę,
      • opisane prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 23.10.2023r. do p. Marii Narloch lub p. Karoliny Smaglińskiej ,
      • prace konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa,
      • decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu,
      • autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody, a o wynikach konkursu zostaną poinformowani za pośrednictwem pedagoga,
      • przekazane prace nie będą zwracane autorom i mogą być wykorzystane i udostępnione jako materiały profilaktyczne.

      KLASY IV-VI -  Konkurs plastyczny

      Dwuosobowa drużyna z klas IV– VI projektuje ulotkę profilaktyczną na temat:

       „BRAK NUDY = BRAK UZALEŻNIENIA”.

      • Konkurs ma charakter drużynowy,
      • technika wykonania- dowolna,
      • format- ulotka może być w formacie A4, A5 lub składana na trzy części,
      • ulotka powinna zawierać tekst oraz obrazki,
      • drużyna może złożyć tylko jedną pracę,
      • treści zawarte w ulotce mają być związane z różnymi formami spędzania czasu  wolnego, które odciągają młodych ludzi od wszelkich zagrożeń,
      • ulotki należy dostarczyć do dnia 23.10. r. do p. Marii Narloch lub p. Karoliny Smaglińskiej
      • z tyłu ulotki należy napisać  imiona i nazwiska uczestników i klasę,
      • przekazane prace nie będą zwracane autorom i mogą być wykorzystane i udostępnione jako materiały profilaktyczne.

      KLASY VII-VIII -  KONKURS WIEDZY O ZDROWYM TRYBIE ŻYCIA

      • W konkursie biorą udział uczniowie, którzy się zgłoszą
      • Przebieg: indywidualne rozwiązywanie testu oraz rozwiązywanie zadań otwartych dotyczącego tematyki konkursu.

      Tematyka:

      • Zdrowe odżywianie
      • Jak korzystać z mediów, Internetu

      Chętne osoby proszę o zgłoszenie do pedagoga szkolnego do 12.10.2023r.

      Szczegółowy regulamin dostępny u wychowawców klas

      Zapraszamy!!!

      Organizatorzy:

      Maria Narloch, Karolina Smaglińska

     • Z A P R O S Z E N I E

     • KOMISJA SOCJALNA SERDECZNIE ZAPRASZA
      OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZFŚS NA SPOTKANIE INTEGRACYJNE  Z OKAZJI
      250 ROCZNICY POWSTANIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 
      KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

      12 PAŹDZIERNIKA O GODZ. 16:30
      W RESTAURACJI ,, KARCZMA OSTOJA'' W CZARNEJ WODZIE.

      Prosimy o potwierdzenie przybycia do dn. 6 października w sekretariacie szkoły pod nr. 58 587 86 25.

      Atrakcja - ''dzik po myśliwsku''.

     • WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     • Idziemy na wybory!

      Jednym z najważniejszych praw demokracji jest możliwość wybierania swoich przedstawicieli, co w realiach szkoły oznacza, że wszyscy uczestniczymy w wyborach reprezentującego uczniów przewodniczącego samorządu szkolnego. Tegoroczne wybory odbyły się 2 października, a poprzedziła je kampania wyborcza.

      Do pełnienia tej ważnej i odpowiedzialnej funkcji zgłosiło się czterech kandydatów: Maja Lamczyk, Oktawia Górnowicz, Anastazja Klein, Bartosz Strzelka. Podczas kampanii kandydaci starali się zaprezentować z jak najlepszej strony, zachęcając do głosowania poprzez plakaty z krótkim opisem swoich zainteresowań i planów.

      Nasze szkolne wybory przypominały wybory państwowe. Wyborcy głosowali jak dorośli, czyli z zastosowaniem podobnych procedur i w podobnych warunkach.  Lokal wyborczy, w którym nad przebiegiem głosowania czuwał mąż stanu Tymon Mickiewicz, otwarty został dla wyborców o godzinie 8.00. Uczniowie mogli oddać głos na wybranego kandydata po sprawdzeniu i potwierdzeniu tożsamości. Karty do głosowania wrzucano do urny. Po podliczeniu głosów wypełniono protokół i opublikowano wyniki.

      Funkcję przewodniczącego będzie pełniła Maja Lamczyk, która uzyskał największą liczbę głosów. Jego kontrkandydaci, czyli Bartosz Strzelka i Oktawia Górnowicz pełnić będą funkcję wiceprzewodniczących.

      Dziękujemy wszystkim uczniom za postawę obywatelską i odpowiedzialne podejście do głosowania. A nowemu zarządowi życzymy kreatywnej i radosnej pracy.

       

       

      Opiekun SU, Maria Narloch.

      Foto: Paweł Rybacki

     • MISTRZOSTWA REJONU W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

     • W piątek 29 września w Kaliskach rozegrano Mistrzostwa Rejonu w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt oraz chłopców. Na zawody pod opieką p. Justyny Schmidt wybrały się dwie czarnowodzkie drużyny, które rywalizowały w Igrzyskach Dzieci (klasy 4-6).

      Występ naszych małych sportowców bez żadnych wątpliwości możemy uznać za udany. Chłopcy po heroicznej walce ostatecznie zajęli 1 miejsce w gronie 4 drużyn i tym samym zapewnili sobie awans do Mistrzostw Powiatu, które zostaną rozegrane w najbliższy wtorek (3 października) również w Kaliskach.

      Słowa pochwały z pewnością należą się wszystkim naszym reprezentantom za zaangażowanie i walkę na 100% własnych możliwości.

       

      Klasyfikacja końcowa:

       

      • Dziewczęta:

      1 miejsce: PSP Lubichowo

      2 miejsce: PSP Kaliska

      3 miejsce: PSP Czarna Woda

       

      • Chłopcy:

      1 miejsce: PSP Czarna Woda

      2 miejsce: PSP Lubichowo

      3 miejsce: PSP Kaliska

      4 miejsce: PSP Szlachta

       

      Naszą szkołę reprezentowali:

       

      • Dziewczęta:

      Klara Schmidt, Helena Janikowska, Lena Białaszczyk, Zuzanna Kiedrowska, Maja Lamczyk, Agata Piotrzkowska, Antonina Wegner

       

      • Chłopcy:

      Franciszek Nadolski, Julian Nadolski, Olaf Baczyński, Oliwier Szopiński, Rajmund Narloch, Szymon Pryba, Aleksander Homa

       

      BRAWO!

       

      Opracowanie: Paweł Rybacki

      Foto: Justyna Schmidt, Szymon Pryba, Paweł Rybacki

     • DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

     • 29 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto ustanowione
      z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 r. ma na celu rozbudzenie w dzieciach zainteresowań czytelniczych.

      W naszej szkole tego dnia uczniowie klas 1-3 zostali zaproszeni do szkolnej biblioteki, gdzie wysłuchali wierszy Juliana Tuwima oraz wybranych rozdziałów „Dzieci z Bullerbyn”. Z kolei klasy starsze (4-8) słuchały fragmentów lektur,  m.in. „Mikołajka”, „Quo vadis”, „Pana Tadeusza”, „Katarynki”. W rolę czytających wcieliły się panie wychowawczynie oraz uczniowie, za co serdecznie dziękujemy.

      Dzięki tej akcji czytelniczej cała społeczność szkolna miała kontakt z literaturą. Pokazaliśmy również, że czytanie to wielka przyjemność, która daje wiele korzyści - wzbogaca słownictwo, pobudza wyobraźnię, uczy myślenia oraz poszerza wiedzę.

                                                                                                            

      Opracowanie: Alicja Kuchta

      Foto: Paweł Rybacki

     • PROGRAM "UMIEM PŁYWAĆ" JESIEŃ 2023

     • Podobnie jak w latach ubiegłych Gmina Czarna Woda przystąpiła do programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Do głównych celów programu należą:

      - upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

      - nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

      - profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,

      - zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych,

      - wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni.

      Do udziału w tegorocznej edycji przystąpiło 32 uczniów z klas 3. Naszych podopiecznych czeka w sumie 10 zajęć prowadzonych przez doświadczonych instruktorów pływania w Aquapark Chojnice. Zajęcia cieszą się wśród dzieci ogromną popularnością, o czym świadczą niemalże 100% frekwencja (1 nieobecność) w trakcie dwóch pierwszych wyjazdów oraz szerokie usmiechy na twarzach naszych podopiecznych.

       

      Opracowamie + foto: Paweł Rybacki

     • SPRZĄTANIE ŚWIATA POLSKA 2023

     • Akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA” jest częścią międzynarodowego ruchu „CLEAN UP THE WORLD”, wywodzącego się z Australii. Uczestniczy w nim blisko 40 milionów wolontariuszy na całym świecie.

      W dniach 15-17 września b.r. odbywa się 30 akcja  „SPRZĄTANIE ŚWIATA POLSKA 2023” pod hasłem "SPRZĄTANIE ŚWIATA ŁĄCZY LUDZI".

      Celem tegorocznej edycji jest ukazanie wyjątkowości akcji, która łączy ponad pokoleniami i podziałami. Od 30 lat angażują się w nią szkoły z całego kraju, grupy sąsiedzkie, rodziny, a także całe miasta, gminy i powiaty. Dzięki wspólnym aktywnościom sprzątają lasy, parki i łąki z SETEK TYSIĘCY KILOGRAMÓW ŚMIECI!

      Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie tradycyjnie z wielkim zapałem i animuszem wzięli się za sprzątanie najbliższego otoczenia w trakcie piątkowych lekcji.

      Udało się nam uwolnić od śmieci m.in. :

      - tereny nad rzeką (kajakarnia – pompownia),

      - okolice szkoły oraz stadionu (ze szczególnym uwzględnieniem terenu wokół „kręgielni”),

      - tzw. osiedle Zory ,

      - las pomiędzy przedszkolem i apteką,

      - chodnik oraz drogę prowadzącą od Steico w kierunku dworca + Pomnik Kolejarzy,

      - ul. Pomorską + tereny wokół „starej piekarni”

      - skatepark, tereny wokół Biedronki.

      Urzędowi Miejskiemu w Czarnej Wodzie składam podziękowania za dostarczenie worków i rękawiczek, pracownikom MZGKiM za wywóz zebranych w trakcie tegorocznej akcji śmieci.

      Szczególne słowa podziękowania kieruję do samych uczestników za zaangażowanie w czynieniu naszej małej ojczyzny piękniejszej.

       

       

      Opracowanie + foto: Paweł Rybacki

     • ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO

     • W minionym tygodniu ze środków własnych zakupiliśmy sprzęt sportowy, który będzie wykorzystywany na lekcjach wychowania fizycznego jak również w trakcie dodatkowych zajęć sportowych, na które z chęcią uczęszczają uczniowie naszej placówki.

      Zakupione zostały:

      - materac gimnastyczny 200x120x10cm – 2 sztuki

      - piłka koszykowa Molten MB5 rozm.5 – 5 sztuk

      - piłka ręczna Meteor rozm.0 – 5 sztuk

      - piłka siatkowa NO10 rozm.5 – 5 sztuk

      - skakanka z licznikiem Profit Anteros – 5 sztuk,

      - pompka Molten  – 1 sztuka

      - igły do piłek Meteor 8 mm 5 szt. – 5 zestawów

      Zakup możliwy był dzięki przychylności Dyrekcji Szkoły, której w imieniu nauczycieli wychowania fizycznego serdecznie dziękuję za przekazanie środków finansowych na zakup w/w sprzętu oraz szeroko pojęte wsparcie działań mających na celu zachęcenie naszych podopiecznych do aktywnego udziału w lekcjach wychowania fizycznego jak również aktywności fizycznej w czasie wolnym.

       

      Opracowanie: Paweł Rybacki